Tariffområde Spekter - område 10 og 13: Arkiv

Tariffperioden 2020-2022

Mellomppgjøret 2021

Innledende A-forhandlinger: 14. april 2021
A2- forhandlinger (sentrale forhandlinger om lønnstillegg for sykehusene - område 10 og 13): 24. juni - utsatt fra 9. juni. Resultat: Enighet i A2-forhandlingene for Deltas medlemmer i sykehusene
Lokale virksomhetsvise B-forhandlinger: Frister avtales i A2-forhandlingene
Avsluttende sentrale forhandlinger (fase 3): 8. november Resultat: Enighet i lønnsoppgjøret for Deltas medlemmer i sykehusene

Protokoller

Hovedoppgjøret 2020

Innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger)

A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser inkl. pensjon): 

Protokoller

A2-forhandlinger (lønns- og arbeidsvilkår)

Protokoller

Det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger i 2020. 

Tariffoppgjøret 2019

Lønn 2019

 
Forhandlingsstart innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger): 2. april: 
A1-forhandlinger område 10, helseforetak 10. april

Tariff 2018

I 2018 var det hovedtariffoppgjør.  Resultatet fra de innledende forhandlingene:

Lokale forhandlinger

Partene blir i de sentrale A2-forhandlingene enige om hvorvidt det skal gjennomføres lokale forhandlinger. Ved lokale forhandlinger gjelder disse retningslinjene:

Protokoller m m

Protokoller A1-forhandlingene

Protokoller A2-forhandlingene

Protokoller A3-forhandlinger for område 13

Artikkelarkiv tariffperioden 2020-2022

{{article.displayName}}

Artikkelarkiv tariffperioden 2018-2020

{{article.displayName}}

Artikkelarkiv tariffperioden 2016-2018

{{article.displayName}}