Lønns- og arbeidsvilkår

Rettigheter  plikter i arbeidslivet reguleres i lovverket og i tariffavtalene som inngås mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene.

Lovverket

Flere lover regulerer forhold i arbeidslivet. Du finner lovene på lovdata.noArbeidsmiljøloven kalles ofte for arbeidslivets grunnlov.

Tariffavtaler

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidstakere og arbeidsgiver om lønns- og arbeidsvilkår. Hvilket tariffområde og hvilke tariffavtaler du omfattes av avhenger av hvem som er din arbeidsgiver.

Dine rettigheter

Rettigheter og plikter i arbeidslivet reguleres i lovverket og i tariffavtalene.

Finn ditt tariffområde og din tariffavtale

Hvilket tariffområde og hvilken tariffavtale gjelder for deg? Det avhenger av hvem som er din arbeidsgiver.

Som Delta-medlem ser du hvilken tariffavtale du er omfattet av på "Min profil".

Du kan også ta kontakt med  Delta Direkte for å få hjelp med å finne ut hvilken avtale som gjelder for deg Tlf. 02125, e-post direkte@delta.no eller chat.

Tariffområder og tariffavtaler