Informasjon til arbeidsgivere som trekker medlemmer av Delta i lønn

Her finner du som er arbeidsgiver informasjon om innrapportering og innbetaling av trukket fagforeningskontingent samt kontingentsatser for Delta-medlemmer.

Innrapportering av trukket fagforeningskontingent

Trukket fagforeningskontingent skal innrapporteres til Delta. Velg mellom: 

Dersom du ikke kan bruke noen av disse løsningene, ta kontakt med oss på [email protected].

Innbetaling av trukket fagforeningskontingent

Trukket fagforeningskontingent skal innbetales Delta straks etter lønnskjøring. KID og kontonummer finner du på periodens trekkfaktura. Dersom du ikke finner trekkfakturaen kan du ta kontakt med oss på [email protected].

Vær oppmerksom på at periodens innbetaling alltid skal stemme overens med innrapportert trukket fagforeningskontingent. Dersom beløpene på trekklistene rundes av til hele nærmeste krone, må samme rutine være på plass på innbetalingene. Hvis beløpene er på desimalform, må også innbetalingen være med desimaler.

Betale for flere perioder samtidig? Dersom du skal betale for flere perioder samtidig ber vi om at KID ikke benyttes. Betal da med melding og oppgi BedriftsID og periodene betalingen gjelder for i meldingsfeltet.

Ønsker du et fast KID-nummer? Ta kontakt med oss på [email protected]

Kontingentsatser i Delta

Ordinær kontingentsats for medlemmer i Delta er fra  1. november 2022 1,2 prosent av brutto lønn.

Delta vedtok 16.09.2022  å sette ned den ordinære kontingentsatsen fra 1,45 prosent til 1,2 prosent. Endringen er meldt til arbeidsgivere 1. november og skal effektueres fortløpende. 

Med lønn menes det beløp som rapporteres som lønn i A-meldingen.

Feriepenger inngår følgelig i grunnlaget, unntatt når dette gjelder feriepenger som utbetales til pensjonister som en del av sluttoppgjøret, eller etter de har gått av med pensjon.

I tillegg skal alle medlemmer trekkes et tillegg til opplærings- og utviklingsfondet (OU-fondet) som for tiden er kr 24,- per måned. Trekk til OU-fondet i Delta skal foretas uavhengig av om bedriften allerede trekker OU-midler gjennom en annen ordning.

Maksimums- og minimumskontingent i 2023

  • Maksimalt kontingenttrekk per medlem per måned er kr 556,- pluss kr 24,-, totalt kr 580,-.
  • Minimumskontingenten per medlem per måned er kr. 75,- pluss kr 24,-, totalt kr 99,-.
  • Lønningstrekk skal innrapporteres og betales til Delta straks etter lønnskjøring.

Særskilte kontingentsatser

For medlemmer ansatt i staten eller som er tilknyttet Delta gjennom våre medlemsorganisasjoner gjelder egne kontingentsatser. Les mer: