Lønn og avtaler

En tariffavtale inngås skriftlig mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon. Hvilket tariffområde og hvilke tariffavtaler du omfattes av avhenger av hvem som er din arbeidsgiver.

Tariffavtalen inngås skriftlig mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon.

Tariffavtalen består oftest av en hovedavtale og en eller flere overenskomster. Overenskomstene kalles også landsoverenskomster eller hovedtariffavtaler når de omfatter mange virksomheter, eller bare tariffavtaler når de bare omfatter en eller noen få virksomheter.

Lønn, arbeidstid, ubekvemstillegg, permisjoner og ferie

Overenskomsten eller hovedtariffavtalen inneholder bestemmelser om lønn, arbeidstid, ubekvemstillegg, overtidsbetaling, velferdspermisjoner, retten til videreutdanning, ferie utover ferieloven m.m.

Overenskomsten gjelder normalt for 2 år, og reforhandles i tariffoppgjørene.

Medbestemmelse og forhandlinger

Hovedavtalen tar for seg de grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, som blant annet ansattes rett til informasjon og innsyn, retten til å ha tillitsvalgte og bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Hovedavtalen inngås som regel for 4 år av gangen.

Finn ditt tariffområde og din tariffavtale

Hvilket tariffområde og hvilken tariffavtale gjelder for deg? Det avhenger av hvem som er din arbeidsgiver.

Som Delta-medlem ser du hvilken tariffavtale du er omfattet av på "Min profil".

Du kan også ta kontakt med  Delta Direkte for å få hjelp med å finne ut hvilken avtale som gjelder for deg Tlf. 02125, e-post direkte@delta.no eller chat.