Mellomoppgjøret for YS' medlemmer i sykehusene er i havn

Alle får minst 4000 kroner i lønnstillegg. I tillegg får mange ytterligere tillegg ved at minstelønnssatsene økes.

- Jeg er fornøyd med at våre medlemmer i spesialisthelsetjenesten er sikret reallønnsvekst, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder i YS Spekter Helse.

Med en ramme på 2,4 prosent tilsvarer er resultatet i tråd med lønnsoppgjøret i offentlig sektor for øvrig.

Det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger i helseforetakene i år.

- YS er opptatt av at kompetanse skal lønne seg. Resultatet er ett lite skritt i riktig retning. Dersom sykehusene skal rekruttere og beholde ansatte med riktig kompetanse, så holder det ikke med ord fra arbeidsgivers side. Det må penger til. Jeg skulle ønske at flere av våre grupper hadde fått større uttelling i årets oppgjør, sier Thorkildsen.

Resultatet i korthet:

  • Alle får minst 4000 kroner i lønnstillegg, med virkning fra 1. juli 2017.
  • Minstelønnssatsene heves fra 1. august. Mange får ytterligere lønnstillegg som følge av dette. Last ned de nye minstelønnssatsene (PDF)
  • I stillingsgruppe 1 (stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning) endres ansiennitetsstigen slik at full ansiennitet oppnås etter 16 år (tidligere 20 år).
  • Minimumslønn for tillitsvalgte som er innvilget full permisjon for å fungere som tillitsvalgt økes til kr. 408 000 med virkning fra 1. juli 2017.