Deltas personvernerklæring

I denne personvernerklæringen beskriver vi hvilke data vi innhenter når du er i kontakt med oss og bruker våre tjenester. Vi vil fortelle deg hvordan vi bruker og behandler denne informasjonen og hvilke rettigheter du har. Vi vil også fortelle deg hvor du kan finne ut mer om hvordan personopplysningene dine behandles.

Behandlingsansvarlig

Deltas hovedstyre

Delta, ved administrasjonsdirektøren, er behandlingsansvarlig for administrasjonens behandling av personopplysninger. Delta har oppnevnt personvernombud.

Behandling av personopplysninger

Medlemmer

Delta behandler medlemmenes personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen om medlemskap med sine medlemmer. Formålet med behandlingen er å oppfylle forpliktelser slik de fremgår av medlemsvilkårene, for eksempel ved oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, informasjon om medlemstilbud, saksbehandling, og bistå medlemmer både individuelt og kollektivt.

Delta behandler ikke personopplysninger uten gyldig behandlingsgrunnlag: avtale om medlemskap, lov, legitim interesse eller det enkelte medlems samtykke.

Delta utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter uten et gyldig overføringsgrunnlag: Databehandleravtale, samt eventuelt Standard Module Clause ved overføring til leverandører utenfor EU/EØS. Vi har en oppdatert leverandøroversikt på våre nettsider.

Informasjon om medlemskapet videreformidles til medlemmets arbeidsgiver for å foreta kontingenttrekk, slik det er beskrevet i medlemsavtalen. Medlemmer har anledning til å reservere seg fra dette.

Informasjon om medlemskapet oversendes medlemmets arbeidsgiver ved plassoppsigelse i forbindelse med streik.

Medlemsfordeler og samarbeidspartnere

I noen tilfeller krever lovgivningen ditt samtykke for at vi skal kunne behandle dine personopplysninger. Delta kan for eksempel ikke dele dine personopplysninger med eksterne leverandører for at de skal kontakte deg med tilbud, uten at du har gitt ditt samtykke til dette.  Du kan selv administrere dine samtykker ved å kontakte Delta Direkte.

Kurs, møter og arrangementer

Delta behandler deltakeres personopplysninger for å kunne gjennomføre kurs, møter og arrangementer.

Formålet er å tilby relevante kurs og aktiviteter og bidra til nettverksbygging.

For arrangementer og kurs med overnatting videreformidles personopplysninger til gjeldende overnattingssted på bakgrunn av samtykke.

Deltakere som ikke er medlemmer i Delta bes om samtykke til at personopplysninger lagres for å kunne tilby Deltas tjenester ved senere anledninger.

Ansettelser

Delta behandler personopplysninger i forbindelse med ansettelser.  I forbindelse med søknadsprosessen samles all informasjon i jobbsøkeverktøy som søker selv håndterer. Ved ansettelser samles opplysninger inn for å ivareta den ansattes rettigheter og tilganger til virksomhetens systemer. Alle ansatte signerer en taushetserklæring. Behandlingen av ansattes personopplysninger reguleres i en egen personvernerklæring for ansatte i Delta.

Interessehenvendelser

Delta behandler personopplysninger basert på aktivt samtykke fra de som ønsker mer informasjon om/av Delta. Delta gjør dette for å kunne tilby relevant informasjon til de som er interessert i fag- og tjenestespekteret til Delta.  Denne informasjonen lagres i en periode på maks ett år.

Abonnementsalg

Delta behandler personopplysninger i forbindelse med salg av abonnement på fagblader.

Digitale kanaler

delta.no

Brukere på delta.no kan registrere en brukerprofil for å få tilgang til innhold bak innlogging. Medlemmer får etter innlogging tilgang til å se og oppdatere egne medlemsopplysninger og oversikt over tillitsvalgte. Innloggede brukere med verv eller ansettelse i Delta får tilgang til webløsning for oversikt over, administrasjon av og kommunikasjon med de medlemmer de er tillitsvalgt for.

Bruk av informasjonskapsler på delta.no

Delta bruker ulike analyseverktøy og informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider.

Delta bruker et permanent script skrevet med HTML-koder i selve headeren på nettsidens kildekode for få god nok oversikt over trafikktallene for Delta.no som gjør det mulig for oss å foreta sammenligninger over tid.

Når du bruker delta.no samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser. Informasjonskapsler (ofte kalt cookies) er små midlertidige filer som blir lagret på enheten din i det du besøker en nettside.

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) stiller krav til at du som bruker av nettjenester blir informert om og samtykker til at det kan innhentes informasjon om din bruk av tjenesten.

Informasjonskapsler er nyttige på mange måter. De gjør det mulig for oss å tilby en tjeneste med innlogging og personlige tilganger til informasjon. Informasjonskapsler gir oss også mulighet til å hente inn anonymisert informasjon om din bruk av nettsidene, slik at vi kan tilpasse tjenesten til brukernes behov og interesser. Vi bruker også informasjonskapsler for å tilby relevant kommunikasjon og markedsføring i digitale kanaler.

De fleste nettlesere (Google Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser, slik at det ikke settes informasjonskapsler. 

Vær oppmerksom på at mange nettsider ikke vil fungere optimalt dersom du velger å ikke akseptere informasjonskapsler.

Les mer om informasjonskapsler og hvordan du selv kan administrere bruken av informasjonskapsler på nettvett.no

Chat-funksjonen på delta.no

Delta lagrer ikke informasjon om IP-adresse, men for å svare deg på chat må vi behandle IP-adressen. Dette betyr at IP-adressen slettes når chatten avsluttes.

Husk at det ikke skal oppgis personopplysninger i chatten. Ved å starte chatten samtykker du til at Delta kan lagre samtaleloggen i chatten i vårt CRM-system.

Nyhetsbrev

Delta benytter et verktøy for nyhetsbrev og e-postmarkedsføring, til produksjon, distribusjon og analyse og evaluering av e-postutsendelser til grupper av mottakere.  Løsningen er integrert mot vårt medlemssystem med det formål at opplysningene som benyttes alltid skal være oppdatert, for å sikre mottakerne relevant informasjon. Nyhetsbrevet sendes til den e-postadressen du har registrert/oppdatert på «min profil». Nyhetsbrevet sendes som del av informasjonen du mottar i ditt medlemskap. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og legges i en egen separat liste når du sier opp abonnementet. Hensikten med den separate listen er at du skal unngå å få nye nyhetsbrev, dersom du har sagt opp ditt abonnement.  Ønsker du fullstendig sletting av din e-post også på denne listen, kan du kontakte Delta Direkte.

Delta-appen

Delta har en egen medlemsapp, som gir deg fagforeningen i lomma. Dette slik at du som medlem har de viktigste tjenestene tilgjengelig når du trenger de. For å kunne bruke appen må du være medlem av Delta, og ha godkjent våre medlemsvilkår og vilkårene for bruk av Delta-appen.

Når du tar i bruk appen, henter vi data fra medlemsregisteret når du logger inn med BankId.

En av appens primærfunksjoner er en meldingstjeneste mellom medlem og tillitsvalgt (eller medlemsservice for de som ikke har tillitsvalgt).

Ved å laste ned og bruke appen, aksepterer du denne meldingskanalen, og at du kan bli kontaktet via denne tjenesten. Dette kan ikke velges bort. Hensikten er å lett kunne komme i kontakt med din tillitsvalgt/medlem for rask dialog om enkle spørsmål, Denne kanalen er ikke er saksbehandlingssystem, og er ikke egnet for deling av sensitiv informasjon.

Sosiale medier

Delta har profiler i flere sosiale medier. Personer som følger eller på andre måter interagerer med oss i sosiale medier godtar de respektive tjenestenes vilkår for bruk.

Delta sentralt og i organisasjonsledd bruker Facebook-grupper. Formålet er samarbeid og kommunikasjon. Dersom gruppen er lukket kan alle finne gruppen og se hvem som er medlem, mens bare medlemmer kan se innlegg.

Det er den enkelte Facebook-bruker som selv har ansvar for sin aktivitet i kanalen, og dermed godtar de vilkår som denne tjenesten til enhver tid tilbyr.

Publisering av tekst og bilder

Delta innhenter, utarbeider, lagrer og publiserer tekst og bilder som omhandler medlemmer og andre på delta.no, intranettløsningen, i nyhetsbrev og i sosiale medier. Formålet er å kommunisere om og påvirke relevante forhold i tråd med føringer vedtatt av Deltas styrende organer. Vi forholder oss til gjeldende lov og regelverk, og innhenter samtykke der det kreves.

Spørreundersøkelser

Delta gjennomfører spørreundersøkelser for å ivareta demokratiske prosesser samt for å videreutvikle tilbudet og tjenestespekteret. Vi informerer alltid om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke.

E-post og telefon

Ansatte og tillitsvalgte bruker telefon, sms, personlig e-post og massedistribuert e-post i sin kommunikasjon.  Dette skjer på personlige telefoner, i e-postklienter og i verktøy for e-postmarkedsføring, samt i en webapplikasjon basert på medlemssystemet.  Formålet er å gjennomføre relevant kommunikasjon med enkeltmedlemmer, medlemssegmenter og andre.

Ansatte og tillitsvalgte benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Delegering av behandling av personopplysninger

En sentral del av Deltas arbeid er tillitsvalgtes bistand til medlemmene. For å utøve bistanden har tillitsvalgte tilgang til medlemmene de er tillitsvalgt for.

Tillitsvalgte i Delta undertegner en bruks- og taushetserklæring og forplikter seg til å følge Deltas retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning. Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger. Delta har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av Deltas systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Delta ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller forespørsler knyttet til dine rettigheter i forhold til behandling av egne personopplysninger kan du ta kontakt med Delta direkte:

Telefon: 02125 eller 987 02 215
E-post: direkte@delta.no