Delta - en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Vi vil utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.  Med våre rundt 100.000 medlemmer er vi det største forbundet i hovedorganisasjonen YS.

Våre medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester. Vi er menneskene som skaper velferden i landet vårt.

Delta skaper balanse

Arbeidslivet er i enorm omstilling og stiller oss overfor stadig nye utfordringer. Vårt fokus er derfor på medlemmenes livskvalitet og forhold som påvirker velferdssamfunnet og arbeidslivet. Vi mener at trygghet og utviklingsmuligheter er viktige forutsetninger for et liv i balanse.

Deltas visjon er å skape balanse mellom individuelle og kollektive behov, mellom arbeid og fritid, mellom privat og offentlig sektor, mellom kvinne og mann, samt mellom ung og gammel. I et arbeidsliv i balanse er det rom for alle og man tar vare på alle uavhengig av bakgrunn, livsfase eller situasjon.

Nærhet til medlemmene

Vi i Delta er opptatt av god dialog og reelle forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det gjelder både lokalt på arbeidsplassen og i sentrale forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. Vi mener den norske modellen er den beste metoden for å løse utfordringene i arbeidslivet.

Deltas historie strekker seg tilbake til 1898 da vi ble etablert som en av de første fagforeningene for offentlige funksjonærer. Vi har derfor lang og bred erfaring med å ivareta våre medlemmers interesser, også når ansettelsesforhold endres som følge av reformer og endringer i organiseringen av offentlige tjenester.  

Vi jobber aktivt for å være nær det enkelte medlem. Vi har et solid korps av mer enn 2.500 tillitsvalgte.

Rådgivningstjenesten Delta Direkte hjelper og bistår medlemmer med spørsmål og utfordringer fra kl. 8 til 20 alle hverdager hele året.

Våre advokater er spesialister på arbeidsrett og tar saker for medlemmer som trenger spesialisert juridisk bistand.

Partipolitisk uavhengig

Delta er partipolitisk uavhengig og samarbeider derfor bredt politisk. Vi lytter aktivt til medlemmenes interesser og setter våre yrkesgrupper og medlemmenes behov først. Vår oppgave er å være din partner i arbeidslivet.

Deltas visjon: Vi skaper balanse i arbeidslivet