Lønn og avtaler for ansatte i sykehus (Spekter - område 10 og 13)

Ansatte i helseforetak med sykehusdrift og på Lovisenberg sykehus tilhører tariffområde Spekter. Lønns- og arbeidsvilkår reguleres i egen overenskomst for disse virksomhetene.

Lønn

Minstelønnssatser 

Minstelønnssatser fra 1.juli 2021 (stillingsgruppe 1 – 3) og 1. august 2021 (stillingsgruppe 4 og 5):

 

0

4

8

10

16

Stillingsgruppe 1

338 000

343 000

354 000

399 000

427 000

Stillingsgruppe 2

377 000

382 000

395 000

451 000

 

Stillingsgruppe 3

377 000

382 000

395 000

451 000

 

Stillingsgruppe 4

423 000

439 000

464 000

517 000

 

Stillingsgruppe 5

470 000

496 000

532 000

570 000


 


Minstelønn hovedtillitsvalgt, jf. overenskomstens del A2 pkt 2.2.5 økes til kr 451 000 med virkning fra 1. august 2021.

Resultatet i lønnsoppgjøret 2021:

Mest for deg som er tillitsvalgt

Nyheter og aktuelt

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}