Lønn og avtaler for ansatte i sykehus (Spekter - område 10 og 13)

Ansatte i helseforetak og sykehus med driftsavtale tilhører tariffområde Spekter. Lønns- og arbeidsvilkår reguleres i egen overenskomst for disse virksomhetene.

Lønn

Minstelønnssatser 2022

Minstelønnssatser fra 1. august 2022:

 

0

4

8

10

16

Stillingsgruppe 1

350 000

355 000

366 000

412 000

440 000

Stillingsgruppe 2

389 000

394 000

407 000

468 000

 

Stillingsgruppe 3

389 000

394 000

407 000

468 000

 

Stillingsgruppe 4

437 000

453 000

478 000

538 000

 

Stillingsgruppe 5

490 000

513 000

549 000

602 000


 


Minstelønn hovedtillitsvalgt, jf. overenskomstens del A2 pkt 2.2.5 økes til kr 468 000 med virkning fra 1. august 2022.

Mest for deg som er tillitsvalgt