Lønn og avtaler for ansatte i sykehus (Spekter - område 10 og 13)

Ansatte i helseforetak og sykehus med driftsavtale tilhører tariffområde Spekter. Lønns- og arbeidsvilkår reguleres i egen overenskomst for disse virksomhetene.

Informasjonen på denne siden gjelder:

Lønnsoppgjøret 2024

Sentrale A1- og A2-forhandlinger

A1-forhandlinger: 03.05.2024: Spekteroppgjøret 2024: Enighet om å videreføre sosiale bestemmelser i sykehusene
A2-forhandlinger: 16.05.2024: Sykehusoppgjøret 2024: Enighet i forhandlingene

Evt. lokale B-dels-forhandlinger: 

Frist for evt. B-delsforhandlinger avtales senere.

Lønn - 2024

Sjekk din lønn i Deltas lønnskalkulator

Du kan sjekke både ny lønn og beregne timelønn, overtidsbetaling og ubekvemstillegg, for Spekter - sykehus og KS-området.

2024

Minstelønnssatser 2024

Ny minstelønn med virkning fra samme tidspunkt som de generelle tilleggene

Dessverre fungerer tabellene dårlig på mobiltelefon. Last ned vedlagt "Medlemsinformasjon".

Stillingsgruppe

0 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Stillingsgruppe 1
Stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning

395 000

 400 000

 405 000

 411 000

 457 000

 485 000

Stillingsgruppe 2
Fagarbeiderstillinger /
3 års videregående utdanning

436 000

 441 000

 447 000

 454 000

 515 000

527 000

Stillingsgruppe 3
Fagarbeiderstillinger /
3 års videregående utdanning og autorisasjon

436 000

 441 000

 447 000

 454 000

 515 000

527 000

Stillingsgruppe 4
Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning

485 000

 501 000

 503 000

 527 000

 589 000

 

Stillingsgruppe 5
Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning

538 000

561 000

572 000

599 000

675 000

 

  • De generelle tilleggene er inkludert i ny minstelønn som gjelder fra 1. juli 2024
  • For tillitsvalgte som er innvilget permisjon etter overenskomstens pkt.2.2.5 endres minstelønnen til kr. 527 000.

Mest for deg som er tillitsvalgt