Lønn og avtaler for ansatte i sykehus (Spekter - område 10 og 13)

Ansatte i helseforetak og sykehus med driftsavtale tilhører tariffområde Spekter. Lønns- og arbeidsvilkår reguleres i egen overenskomst for disse virksomhetene.

Informasjonen på denne siden gjelder:

Lønn

Minstelønnssatser 2023

Ny minstelønn med virkning fra samme tidspunkt som de generelle tilleggene

Dessverre fungerer tabellene dårlig på mobiltelefon. Last ned vedlagt "Medlemsinformasjon".

Stillingsgruppe

0 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Stillingsgruppe 1
Stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning

373 000

 378 000

 383 000

 389 000

 435 000

 463 000

Stillingsgruppe 2
Fagarbeiderstillinger /
3 års videregående utdanning

412 000

 417 000

 423 000

 430 000

 491 000

500 000*

Stillingsgruppe 3
Fagarbeiderstillinger /
3 års videregående utdanning og autorisasjon

412 000

 417 000

 423 000

 430 000

 491 000

500 000*

Stillingsgruppe 4
Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning

463 000

 479 000

 481 000

 505 000

 565 000

 

Stillingsgruppe 5
Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning

516 000

539 000

550 000

577 000

633 000

650 000**

 

* Gjelder fra 1.10.2023
** Gjelder fra 1.11 2023

  • De generelle tilleggene er inkludert i ny minstelønn.
  • Med virkning fra l. oktober 2023 økes minstelønn for spesialsykepleier/jordmor med minst 10 års ansiennitet til kr. 650 000.
  • Med virkning fra 1. januar 2024 økes minstelønn i stillingsgruppe 5 til kr. 650 000 etter 10 år
  • I stillingsgruppe 2 og 3 innføres et 16 års trinn med virkning fra 1. oktober 2023 på kr. 500 000.
  • Tillitsvalgte som er innvilget permisjon etter overenskomstens pkt.2.2.5 gis et generelt tillegg på kr. 23 000 fra I . mai 2023 . Beløpet i pkt. 2.2.5 endres til kr. 491 000.

Mest for deg som er tillitsvalgt

Nyheter og aktuelt

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}