Lønn og avtaler for ansatte i sykehus (Spekter - område 10 og 13)

Ansatte i helseforetak med sykehusdrift og på Lovisenberg sykehus tilhører tariffområde Spekter. Lønns- og arbeidsvilkår reguleres i egen overenskomst for disse virksomhetene.

Lønnsoppgjøret 2021

Innledende A-forhandlinger: 14. april 2021
A2- forhandlinger (sentrale forhandlinger om lønnstillegg for sykehusene - område 10 og 13): 24. juni - utsatt fra 9. juni. Resultat: Enighet i A2-forhandlingene for Deltas medlemmer i sykehusene
Lokale virksomhetsvise B-forhandlinger: Frister avtales i A2-forhandlingene
Avsluttende sentrale forhandlinger (fase 3): 8. november Resultat: Enighet i lønnsoppgjøret for Deltas medlemmer i sykehusene

Se også:

Lønn

Resultatet i lønnsoppgjøret 2021:

Minstelønnssatser 

Minstelønnssatser fra 1.juli 2021 (stillingsgruppe 1 – 3) og 1. august 2021 (stillingsgruppe 4 og 5):

 

0

4

8

10

16

Stillingsgruppe 1

338 000

343 000

354 000

399 000

427 000

Stillingsgruppe 2

377 000

382 000

395 000

451 000

 

Stillingsgruppe 3

377 000

382 000

395 000

451 000

 

Stillingsgruppe 4

423 000

439 000

464 000

517 000

 

Stillingsgruppe 5

470 000

496 000

532 000

570 000


 


Minstelønn hovedtillitsvalgt, jf. overenskomstens del A2 pkt 2.2.5 økes til kr 451 000 med virkning fra 1. august 2021.

Hovedtariffoppgjøret 2020

Innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger)

A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser inkl. pensjon): 

Protokoller

A2-forhandlinger (lønns- og arbeidsvilkår)

Protokoller

Det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger i 2020. 

Mest for deg som er tillitsvalgt

  • B-delsoverenskomster fremforhandlet i 2021 blir publisert i løpet av høsten 2021

Arkiv