Yrkesorganisasjoner og yrkesfaglig arbeid i Delta

Faglig utvikling og fellesskap er viktig i din arbeidshverdag og for dine muligheter i yrkeslivet. Finn ditt yrkesfaglige tilbud i en av våre yrkesorganisasjoner.

Vi jobber for at du skal få utvikle deg! Delta vil bidra til bedre kvalitet på offentlige tjenester. En investering i din kompetanse er en investering i bedre kvalitet på tjenestene.

Når du er medlem i Delta, kan du få stipend til yrkesrelevant utdanning/videreutdanning. Like viktig er det at du får bruke det du allerede kan på en best mulig måte. Det bidrar til bedre kvalitet, riktig ressursbruk, økt fokus på kjerneoppgaver og økt motivasjon. 

Ditt yrke - din stolthet

Vi jobber for at:

  • Din kompetanse skal bli verdsatt  
  • Du skal få mulighet til faglig utvikling og utdanning
  • Videreutdanning skal gi økt lønn
  • Kvaliteten på tjenestene skal bli best mulig

Les mer: