Tariffoppgjøret for ansatte i sykehus og helseforetak: Enighet om sosiale bestemmelser

ENIGHET OM SOSIALE BESTEMMELSER FOR HELSEFORETAKENE: Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen omgitt av fr v  Mette Skare, spesialrådgiver, og Merete Norheim Morken, forhandlingssjef,  i forhandlingsavdelingen i Delta.
ENIGHET OM SOSIALE BESTEMMELSER FOR HELSEFORETAKENE: Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen omgitt av fr v Mette Skare, spesialrådgiver, og Merete Norheim Morken, forhandlingssjef, i forhandlingsavdelingen i Delta. Foto: Malin Lindström

Det er enighet om å videreføre de sosiale bestemmelsene i helseforetak og sykehus.  I tillegg er det for Deltas medlemmer på Lovisenberg sykehus og Martina Hansens hospital enighet om pensjon fra første krone.

Fjerning av innmeldingsgrensen i pensjonsordningen var et av Deltas krav til årets forhandlinger om sosiale bestemmelser for disse sykehusene.

– Pensjon fra første krone også for våre medlemmer ved Lovisenberg sykehus og Martina Hansens hospital, var viktig for Delta. Samtidig skulle det bare mangle, etter at vi fikk medhold i rikslønnsnemnda etter pensjonsstreiken i helseforetakene i 2020, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen. 

Partsammensatte utvalg og flere forhandlinger

Partene er enige om å videreføre det partssammensatte utvalget som skal arbeide med alle sider av helseforetakenes pensjonsforhold.

Det er også satt ned et partssammensatt utvalg som skal vurdere hvordan de sosiale bestemmelsene slår ut for arbeidstakere som er 67 år og eldre.

–  Med enighet i forhandlingene om sosiale bestemmelser, er vi nå klare for forhandlinger om lønn og andre forhold for sykehusene, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Dato for forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår (A2-forhandlinger) er ikke avtalt.

Lønnsoppgjøret for Deltas medlemmer i helseforetakene og sykehus med driftsavtale

Slik foregår forhandlingene

A-forhandlinger: Alle Deltas medlemmer er omfattet av A-overenskomsten mellom YS Spekter og Spekter.  A-overenskomsten regulerer blant annet forhandlingsbestemmelser og enkelte overordnede lønns- og arbeidsvilkår.

Forhandlinger om sosiale bestemmelser (A1) og forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår (A2): Deltas medlemmer i overenskomstområde 10, 11 og 13 er i tillegg omfattet av A1-overenskomsten (sosiale bestemmelser) og A2-overenskomsten (lønns- og arbeidsvilkår) mellom Delta og Spekter.

Lokale forhandlinger: I tillegg inngås lokale tariffavtaler i hvert helseforetak eller virksomhet; lokale virksomhetsvise B-overenskomster. De sentrale partene blir i A2-forhandlingene enige om hvorvidt det skal gjennomføres B-forhandlinger.

Fase 3-forhandlinger: Avsluttende sentrale forhandlinger når det er gjennomført lokale forhandlinger.

Se også:

Protokoller fra forhandlingene 23.09.2020