Internasjonalt samarbeid

Delta deltar aktivt i nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid for å sikre menneskerettigheter, faglige rettigheter og bekjempelse av fattigdom.

Delta jobber nasjonalt for å påvirke myndigheter og beslutningstakere og internasjonalt sammen med våre søster- og paraplyorganisasjoner globalt og i Europa. Gjennom vårt medlemskap i Public Services International og EPSU er Delta med og påvirker arbeidet i f. eks EU, ILOog WTO.

Delta bidrar også i solidaritets- og bistandarbeid både gjennom våre paraplyorganisasjoner og gjennom vår samarbeidsavtale med Norges Røde Kors.

Internasjonale samarbeidsorganisasjoner

Internasjonal representasjon

Deltas faste representasjon i internasjonale fora

EPSUs faste komite for lokal og regional forvaltning
Trond Ellefsen, vara

Nordens Offentlige Faglige Samorganisasjon (NOFS)
Trond Ellefsen

Nordens Offentlige Faglige Samorganisasjon (NOFS)- sekretærgruppe:
Knut Roger Andersen

Nordisk Tjenestemannsråd (NTR):
Trond Ellefsen, representant
Knut Roger Andersen, generalsekretær

PSI Norge:
Trond Ellefsen
Knut Roger Andersen

Referansegruppen for ISKAs (PSI) kvinnekomite:
Marit Solheim, medlem

Referansegruppen for regional og lokal forvaltning:
Knut Roger Andersen