Deltas hovedstyre 2020-2024

Deltas hovedstyre leder Delta mellom de årlige representantskapsmøtene.

Du kan kontakte hovedstyrets medlemmer direkte, eller sende din henvendelse til post@delta.no

Kontakt oss

Politisk ledelse

Trond Ellefsen
Leder i Delta

Marit Solheim
Nestleder i Delta

Valgkretsenes representanter

Ann-Mari Jensen
Hovedstyremedlem for valgkrets Nord

Arnstein Wekre
Hovedstyremedlem for valgkrets Midt

Kjersti Litleskare
Hovedstyremedlem for valgkrets Vest

Thor Arne Thorkildsen
Hovedstyremedlem for valgkrets Sør-Vest

Mette Vilhelmshaugen
Hovedstyremedlem for valgkrets Sør-Øst

Gry Lilleås Christoffersen
Hovedstyremedlem for valgkrets Sør-Øst

Vibeke Bjørkeli
Hovedstyremedlem for valgkrets Innlandet

Mari Halvorsen Sundgot
Hovedstyremedlem for valgkrets Spekter utenom helseforetak

Lina Steinsbekk
Hovedstyremedlem for valgkrets yrkesorganisasjoner

Øyvind Hov Randmæl
Hovedstyremedlem for valgkrets Stat

Leila Langø
Hovedstyremedlem for valgkrets Privat

Delta Ung

Kristoffer Vikan
Hovedstyremedlem for Delta Ung

Ansattrepresentanter

Kari Undheim
Rådgiver og ansattrepresentant i Deltas hovedstyre

Else Marie Brodshaug
Spesialrådgiver og ansattrepresentant i Deltas hovedstyre