Mellomoppgjøret for Deltas medlemmer i sykehusene: Pensjon fra første krone og minst 7000 kroner i lønnstillegg

RIKSLØNNSNEMNDA  behandler sykehusstreiken i møterom 1 i Riksmeklerens lokaler.
RIKSLØNNSNEMNDA behandler sykehusstreiken i møterom 1 i Riksmeklerens lokaler. Foto: Siv Bjelland

Delta fikk medhold i Rikslønnsnemnda for kravet om pensjon fra første krone! Dette er en viktig seier som har stor betydning for Deltas medlemmer i små stillinger. Rikslønnsnemnda har også fastsatt lønnstillegg på minst 7000 kroner i årets mellomoppgjør.

Rikslønnsnemnda fastsatte 7. november 2019 resultatet i årets mellomoppgjør for Deltas medlemmer i spesialisthelsetjenesten, etter at streiken i sykehusene ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd. 

Delta-medlemmer uten krav til formell utdanning og fagarbeidere i helseforetakene får lønnstillegg på minst kr. 7.000.

Minstelønnssatsene øker mer enn det generelle tillegget. Delta-medlemmer som i dag har minstelønn får derfor ytterligere tillegg på toppen av det generelle tillegget. 

Rammen for oppgjøret er 3,2 prosent, i tråd med lønnsoppgjøret i frontfaget. 

Lønnstillegg pr. 1. august 2019

  • Medlemmer i stillingsgruppene 1, 2 og 3 gis et generelt tillegg på kr 7 000.
  • Medlemmer i stillingsgruppe 4 og 5, og alle medlemmer i unormerte stillinger gis et generelt tillegg på 2,1%.
  • Medlemmer i stillingsgruppe 5 med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5% (samlet 2,6%)
  • Medlemmer i lederstilling med økonomi-, personal- og driftsansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0.5% (samlet 2,6%).
  • Minstelønn for tillitsvalgte som er innvilget permisjon, økes med kr 7 000 til kr 431 000 med virkning fra 1. august 2019.

Minstelønnssatser for Deltas medlemmer
i spesialisthelsetjenesten pr. 1. august 2019

Det generelle tillegget er inkludert i ny minstelønn.
Ny minstelønn er uthevet.

NB! Oversikten er oppdatert 08.11.2019 - vi beklager datofeil i tidligere versjon.

Stillingsgrupper

Minstelønn - 1. august 2019

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

Stillingsgruppe 1:
Stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdannelse

314 000
322 000

319 000
327 000

330 000
338 000

375 000
383 000

402 000
410 000

Stillingsgruppe 2:
Fagarbeiderstillinger /
3 års videregående skole

350 000
358 000

355 000
363 000

361 000
376 000

415 000
430 000

 

Stillingsgruppe 3:
Fagarbeiderstillinger / 3 års videre-gående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell.

350 000
358 000

355 000
363 000

361 000
376 000

415 000
430 000

 

Stillingsgruppe 4:
Stillinger hvor det kreves høyskoleutdannelse.

400 000
410 000

410 000
425 000

433 000
450 000

490 000
500 000

 

Stillingsgruppe 5:
Stillinger hvor det kreves høyskole-utdanning med spesialutdanning.

435 000
450 000

455 000
475 000

490 000
510 000

525 000
538 000

 

Pensjon fra første krone - dette betyr det

Pensjonsgrensen på 20 prosent stilling for ansatte i sykehusene som ikke er omfattet av lovbestemte pensjonsordninger (sykepleier-, apoteker- og legeordningen) fjernes fra 1. januar 2020.

Det innebærer at de uavhengig av stillingsstørrelse omfattes av:

  • Livsvarig alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen
  • Etterlattepensjon til ektefelle, barn eller registrert partner
  • Uførepensjon i tillegg til uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra NAV
  • I en del tilfeller uførepensjon også når de ikke har krav på uføretrygd fra NAV

Lønnsoppgjøret for Deltas medlemmer i Spekter område 13 - sykehus med driftsavtale

Når resultatet nå er klart for område 10 - helseforetak med sykehusdrift vil YS Spekter så raskt som mulig ta opp forhandlingene for område 13 -  sykehus med driftsavtale, dvs Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Tilsvarende forhandlinger vil bli gjennomført for Martina Hansens Hospital AS.