Enighet i forhandlingene om sosiale bestemmelser for sykehusansatte

DELTAS FORHANDLERE PÅ FARTEN:  Mandag formiddag på vei til forhandlinger med arbeidsgiverforeningen Spekter. Fra v. Mette Skare, spesialrådgiver i forhandlingsseksjonen, Lizzie Ruud Thorkildsen, 1. nestleder i Delta og forhandlingsleder for Spekter-forhandlingene, og Merete Norheim Morken, assisterende forhandlingssjef i Delta.
DELTAS FORHANDLERE PÅ FARTEN: Mandag formiddag på vei til forhandlinger med arbeidsgiverforeningen Spekter. Fra v. Mette Skare, spesialrådgiver i forhandlingsseksjonen, Lizzie Ruud Thorkildsen, 1. nestleder i Delta og forhandlingsleder for Spekter-forhandlingene, og Merete Norheim Morken, assisterende forhandlingssjef i Delta. Foto: Malin Lindström

Delta er enig med Spekter Helse om å forlenge tariffavtalens sosiale bestemmelser for Deltas medlemmer i helseforetakene. I tillegg er det enighet om å arbeide videre med bestemmelser om innmelding i pensjonsordning, pensjonistavlønning og behov for tilpasninger til ny offentlig tjenestepensjon.

– Jeg er tilfreds med at de sosiale bestemmelsene videreføres. Det er også positivt at vi fikk gjennomslag for vårt krav om videre arbeid med en rekke forhold rundt temaet pensjon, sier Deltas forhandlingsleder og leder for YS Spekter Helse, Lizzie Ruud Thorkildsen.

Lønn og andre arbeidsforhold for ansatte i helseforetakene forhandles i A2-forhandlingene. Oppstart er 14. mai.

Her finner du den gjeldende A1-overenskomsten:


Forhandlingene for overenskomsten for spesialisthelsetjenesten (Spekter område 10 – Spesialisthelsetjenesten og område 13 Lovisenberg) gjennomføres som forbundsvise forhandlinger.