Medlemskap i Delta

Medlemskapet i Delta gir deg trygghet i arbeidslivet. Og livet rundt.

Delta organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting på tvers av yrker, bransjer og arbeidsplasser. Vi er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon.

 Deltas medlemsgaranti:

 • Vi setter dine interesser og utviklingsmuligheter, din innflytelse og trygghet i arbeidslivet i sentrum.
 • Vi skal møte dine behov og være en god samarbeidspartner.
 • Vi skal være lett tilgjengelig når du trenger det.
 • Vi har nødvendig kompetanse og bidra til resultater som tjener deg og medlemsfellesskapet.

Som medlem i Delta kan du også være medlem i en av våre tilsluttede yrkes-, bransje- eller medlemsorganisasjoner. Delta er tilsluttet hovedorganisasjonen YS.

Dette får du:

Medlemsfordeler og rabattavtaler

Få mest mulig ut av ditt medlemskap, benytt Deltas tjenester og fordelaktige rabattavtaler. 

 

Illustrasjonsbilde bestående av miniatyrbilder av Deltas rabattavtale-leverandører.

Kjernefordeler

 1. Dette er Deltas medlemsgaranti

  Delta er et fellesskap som bruker kollektiv styrke til den enkeltes beste. Organisasjonen ivaretar medlemmenes interesser som arbeidstakere og yrkesutøvere. Medlemsforankring og demokrati er styrende i all virksomhet.

  Overfor deg som medlem skal Delta:

  • sette dine interesser og utviklingsmuligheter, din innflytelse og trygghet i arbeidslivet i sentrum.
  • møte dine behov og være en god samarbeidspartner.
  • være lett tilgjengelig når du trenger det.
  • ha nødvendig kompetanse og bidra til resultater som tjener deg og medlemsfellesskapet.

  Hvorfor medlemsgaranti?

  • Medlemsgarantien forplikter Delta til å sette medlemmenes interesser, utviklingsmuligheter, innflytelse og trygghet i arbeidslivet i sentrum. 
  • Delta er tilstede når medlemmene trenger råd og bistand, og bidrar til styrke våre medlemmers muligheter til utvikling i arbeidslivet.
  • Garantien innebærer i tillegg en forpliktelse til at medlemsforankring og demokrati skal være styrende for Deltas virksomhet.
  • Deltas politiske holdninger bygger på medlemmenes meninger. Dette krever åpne prosesser som involverer medlemmer og tillitsvalgte på en god måte. 
 2. Har du spørsmål eller trenger råd og bistand? Som medlem i Delta kan du kontakte tillitsvalgt eller rådgivningstjenesten Delta Direkte alle hverdager kl. 08-20.

  Dette kan Delta Direkte hjelpe deg med:

  • Lønn, arbeidstid, ferie, permisjonsrettigheter, ansettelse, oppsigelse m.v.
  • Yrkesvalg, studier, jobbutvikling, karriere, etter- og videreutdanning
  • Medlemskap, medlemsfordeler og medlemsoppfølging
  • Utarbeidelse av jobbsøknad, CV og tips og råd knyttet jobbsamtalen og -intervjuet.

  Kontakt Delta Direkte

 3. Tillitsvalgt på arbeidsplassen passer på dine lønns- og arbeidsvilkår og at din stemme blir hørt. 

  Er tillitsvalgtrollen noe for deg?

  Som tillitsvalgt kan du være med på å gjøre arbeidsplassen din bedre og hjelpe andre. Delta gir deg den opplæringen og den støtten du trenger. Du får lære mye nytt og utvikle deg.

 4. Du skal ha det bra på og være trygg på jobb, men det hender at medlemmer trenger advokathjelp i arbeidsforholdet. Som Delta-medlem kan du få hjelp av både tillitsvalgt, Delta Direkte, Deltas regionkontorer og av Deltas advokater.

 5. Som ordinært betalende medlem i Delta kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling. Du kan søke om stipend til etter- og videreutdanning, videregående opplæring og grunnskole og uformelle utdanningstilbud.

 6. Vi jobber for at: 

  • Din kompetanse skal bli verdsatt  
  • Du skal få mulighet til faglig utvikling og utdanning
  • Videreutdanning skal gi økt lønn
  • Kvaliteten på tjenestene skal bli best mulig

  Flere bransje- og yrkesorganisasjoner ivaretar dine yrkesfaglige interesser og gir deg muligheter til faglig utvikling og fellesskap.

Kontingent og medlemsvilkår

 1. Ordinær kontingent

  • Ordinær kontingent for medlemmer i lønnet arbeid er 1,2 prosent av brutto lønn pluss OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler) på kr 25 per måned.
  • Minimumskontingenten er kr 75 pluss kr 25 per måned. Maksimumskontingent er kr 567 pluss kr 25 per måned.
  • Betalt fagforeningskontingent gir rett til skattefradrag. I 2024 kan du trekke fra inntil kr 8 000 i din skattepliktige inntekt som følge av betalt fagforeningskontingent.

  Andre kontingentsatser og kontingentfritak 

  2 måneder gratis medlemskap for nye medlemmer

  To måneder gratis medlemskap gjelder for nye medlemmer ved førstegangs innmelding. Du har tilgang til hele medlemstilbudet og rabattavtaler fra første dag.

  Når de to månedene med gratis medlemskap er utløpt, går medlemskapet over til ordinært betalende medlemskap automatisk. Medlemskapet gjelder ut påfølgende måned fra skriftlig utmelding finner sted.

  • Elever, lærlinger og studenter som er under utdanning på heltid (iht. Statens lånekasse for utdanning) har gratis medlemskap.
  • Elever, lærlinger og studenter med gratis medlemskap kan bruke alle medlemsfordeler, unntatt stipendordningen.

Last ned Delta-appen!

Med Delta-appen får du fagforeningen din rett i lomma

Appen gjør det enklere for deg å få mest mulig ut av ditt medlemskap. Kontakt dine tillitsvalgte på chat og få enkel oversikt over aktuelle medlemsfordeler.

Prøv fordelskalkulatoren

Se hva du kan spare på å bruke våre medlemsfordeler

Deltas fordelskalkulator viser hva du kan spare på å bruke dine medlemsfordeler. Prøv den da vel!​

Gode grunner for å være fagorganisert

Trygghet i arbeidslivet. Og livet rundt.

Delta arbeider for at alle våre medlemmer skal ha trygge arbeidsplasser, godt arbeidsmiljø og gode lønns- og arbeidsvilkår. 

 • Hør hva våre medlemmer sier