Om medlemskap i Delta

Vi HJELPER DEG. Delta følger opp dine lønns- og arbeidsvilkår, både i sentrale lønnsforhandlinger og gjennom tillitsvalgte på arbeidsplassen. Annveig Stene, hovedtillitsvalgt i Halden kommune er en av mange tusen tillitsvalgte landet rundt.
Vi HJELPER DEG. Delta følger opp dine lønns- og arbeidsvilkår, både i sentrale lønnsforhandlinger og gjennom tillitsvalgte på arbeidsplassen. Annveig Stene, hovedtillitsvalgt i Halden kommune er en av mange tusen tillitsvalgte landet rundt.

Delta organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting på tvers av yrker, bransjer og arbeidsplasser. Vi er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon.

Som medlem i Delta kan du også være medlem i en av våre tilsluttede yrkes-, bransje- eller medlemsorganisasjoner. Delta er tilsluttet hovedorganisasjonen YS.

Dette får du som medlem

 1. Dette er Deltas medlemsgaranti

  Delta er et fellesskap som bruker kollektiv styrke til den enkeltes beste. Organisasjonen ivaretar medlemmenes interesser som arbeidstakere og yrkesutøvere. Medlemsforankring og demokrati er styrende i all virksomhet.

  Overfor deg som medlem skal Delta:

  • sette dine interesser og utviklingsmuligheter, din innflytelse og trygghet i arbeidslivet i sentrum.
  • møte dine behov og være en god samarbeidspartner.
  • være lett tilgjengelig når du trenger det.
  • ha nødvendig kompetanse og bidra til resultater som tjener deg og medlemsfellesskapet.

  Hvorfor medlemsgaranti?

  • Medlemsgarantien forplikter Delta til å sette medlemmenes interesser, utviklingsmuligheter, innflytelse og trygghet i arbeidslivet i sentrum. 
  • Delta er tilstede når medlemmene trenger råd og bistand, og bidrar til styrke våre medlemmers muligheter til utvikling i arbeidslivet.
  • Garantien innebærer i tillegg en forpliktelse til at medlemsforankring og demokrati skal være styrende for Deltas virksomhet.
  • Deltas politiske holdninger bygger på medlemmenes meninger. Dette krever åpne prosesser som involverer medlemmer og tillitsvalgte på en god måte. 
 2. Har du spørsmål eller trenger råd og bistand? Som medlem i Delta kan du kontakte tillitsvalgt eller rådgivningstjenesten Delta Direkte alle hverdager kl. 08-20.

  Dette kan Delta Direkte hjelpe deg med:

  • Lønn, arbeidstid, ferie, permisjonsrettigheter, ansettelse, oppsigelse m.v.
  • Yrkesvalg, studier, jobbutvikling, karriere, etter- og videreutdanning
  • Medlemskap, medlemsfordeler og medlemsoppfølging
  • Utarbeidelse av jobbsøknad, CV og tips og råd knyttet jobbsamtalen og -intervjuet.

  Kontakt Delta Direkte

 3. Tillitsvalgt på arbeidsplassen passer på dine lønns- og arbeidsvilkår og at din stemme blir hørt. 

  Er tillitsvalgtrollen noe for deg?

  Som tillitsvalgt kan du være med på å gjøre arbeidsplassen din bedre og hjelpe andre. Delta gir deg den opplæringen og den støtten du trenger. Du får lære mye nytt og utvikle deg.

 4. Du skal ha det bra på og være trygg på jobb, men det hender at medlemmer trenger advokathjelp i arbeidsforholdet. Som Delta-medlem kan du få hjelp av både tillitsvalgt, Delta Direkte, Deltas regionkontorer og av Deltas advokater.

 5. Som ordinært betalende medlem i Delta kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling. Du kan søke om stipend til etter- og videreutdanning, videregående opplæring og grunnskole og uformelle utdanningstilbud.

 6. Vi jobber for at: 

  • Din kompetanse skal bli verdsatt  
  • Du skal få mulighet til faglig utvikling og utdanning
  • Videreutdanning skal gi økt lønn
  • Kvaliteten på tjenestene skal bli best mulig

  Flere bransje- og yrkesorganisasjoner ivaretar dine yrkesfaglige interesser og gir deg muligheter til faglig utvikling og fellesskap.

 7. Vår rabattavtaler gir deg gode tilbud på viktige ordninger og tjenester som bank, forsikringer og reiser. Faktisk er rabattavtalene så gode at du kan spare inn hele medlemskontingenten.

  Sjekk også om din yrkes- eller medlemsorganisasjon har egne rabattavtaler.

Medlemsvilkår

 1. Ordinær kontingent

  • Ordinær kontingent for medlemmer i lønnet arbeid er 1,2 prosent av brutto lønn pluss OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler) på kr. 23,- per måned.
  • Minimumskontingenten er kr 75,- per måned. Maksimumskontingent er pr. 1.1 2022 kr 545,- per måned.
  • Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. Pr. 1.1 2022 er beløpet inntil kr 5.800,-.

  Andre kontingentsatser og kontingentfritak 

  2 måneder gratis medlemskap for nye medlemmer

  To måneder gratis medlemskap gjelder for nye medlemmer ved førstegangs innmelding. Du har tilgang til hele medlemstilbudet og rabattavtaler fra første dag.

  Når de to månedene med gratis medlemskap er utløpt, går medlemskapet over til ordinært betalende medlemskap automatisk. Medlemskapet gjelder ut påfølgende måned fra skriftlig utmelding finner sted.

  • Elever, lærlinger og studenter som er under utdanning på heltid (iht. Statens lånekasse for utdanning) har gratis medlemskap.
  • Elever, lærlinger og studenter med gratis medlemskap kan bruke alle medlemsfordeler, unntatt stipendordningen.

Derfor er Jarle medlem i Delta: