Streik i sykehusene

- Det er arbeidsgivers ansvar at det nå blir streik, sier forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen og sektoransvarlig Dag Bjørnar Johnsrud.
- Det er arbeidsgivers ansvar at det nå blir streik, sier forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen og sektoransvarlig Dag Bjørnar Johnsrud. Foto: Adam Berg

Meklingen i sykehusoppgjøret endte i brudd. Dermed går 181 Delta-medlemmer ved fire sykehus ut i streik fra onsdag morgen.  

Delta streiker for pensjon fra første krone, også for ansatte i stillinger under 20 prosent. Det er et krav for likebehandling, mot diskriminering. 

– Jeg er provosert over at Spekter som ansvarlig arbeidsgiverorganisasjon ikke er villig til å gi ansatte i små stillinger tjenestepensjon. Å innføre pensjon fra første krone koster sykehusene lite, men har en stor betydning for de det gjelder, sier  Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og forhandlingsleder i YS Spekter. 

Sykehusene som rammes av streiken er Oslo Universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Sørlandet HF, St. Olavs hospital HF og Helse Bergen HF. 

Streiken rammer blant annet administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.  

– Streiken skal i utgangspunktet ramme arbeidsgiver. Vi beklager at en streik i sykehusene dessverre også kan ramme pasienter. Vi forventer at arbeidsgiver bruker adgangen til å søke om dispensasjon, slik at en konflikt ikke går ut over liv og helse, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

Pensjon fra første krone 

Deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling blir ikke meldt inn i pensjonsordningen. Det betyr at de verken får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlattedekning ved død.

I kommunesektoren har alle ansatte vært sikret pensjonsopptjening fra første krone helt siden 2013.

YS krever en tilsvarende ordning i sykehusene for å sikre likestilling og likebehandling av de ansatte.

- Dagens ordning rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere, og er dermed både diskriminerende og urettferdig, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

Delta har tatt ut medlemmer i streik på følgende arbeidsplasser:

  • Helse Bergen HF: 53 medlemmer
  • St. Olavs Hospital HF: 33 medlemmer
  • Sørlandet Sykehus HF: 35 medlemmer
  • Sykehuset Østfold HF: 60 medlemmer

I tillegg streiker medlemmer i Parat ved St. Olavs Hospital HF og Sørlandet Sykehus HF

Også LO-forbundene Fagforbundet og FO er i streik. De har tatt ut medlemmer ved Oslo Universitetssykehus HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Bergen HF og Sørlandet sykehus HF Kristiansand 

Støtt kolleger som streiker

De som er tatt ut i streik, har fått SMS med beskjed. Hvis du ikke har fått SMS fra Delta om at du er tatt ut streik, skal du møte på jobb som vanlig.

Når Delta er i streik, er det viktig å huske på at Deltas medlemmer som går ut i streik gjør det på vegne av alle medlemmer i tariffområdet. Medlemmer som ikke er tatt ut i streik har en meget viktig oppgave i å støtte de streikende.

Når Delta er i streik på din arbeidsplass

Sykehusoppgjøret 2019

{{article.displayName}}