Deltas politiske satsingsområder

Delta skal ivareta våre medlemmers interesser som arbeidstakere og som yrkesutøvere, bidra til å utvikle framtidens velferdssamfunn og være pådriver for en bærekraftig utvikling.

Delta skal være en pådriver for endringer i samfunnet og arbeidslivet til det beste for medlemmene og arbeider for

  • at strategisk kompetanseplanlegging prioriteres på arbeidsplassene.
    Arbeidstakerne skal få utøve sitt fag og sikres relevant kompetanseutvikling.
  • et godt arbeidsmiljø preget av trygghet, inkludering,
    forsvarlighet, hensiktsmessig organisering, samt hele og faste stillinger.
  • et grønt skifte og rettferdige omstillinger med mål om mer
    bærekraftig samfunn- og arbeidsliv.

Dette er Deltas politiske satsingsområder

{{article.displayName}}

Politikkdokumenter

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}