Lønnsoppgjøret i Spekter-virksomhetene 2020: Enighet om generelt tillegg og kompetansesatsing

DELTA-LEDER LIZZIE RUUD THORKILDSEN er fornøyd med gjennomslag for kompetansesatsing på arbeidsplassene. Her sammen med YS Spekters forhandlingsdelegasjon.
DELTA-LEDER LIZZIE RUUD THORKILDSEN er fornøyd med gjennomslag for kompetansesatsing på arbeidsplassene. Her sammen med YS Spekters forhandlingsdelegasjon.

-  Mer systematisk arbeid med kompetansetiltak var et viktig krav for oss i årets forhandlinger, og det har vi fått gjennomslag for, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og forhandlingssammenslutningen YS Spekter.

IMG_20200826_171745_131 (1)

– For å sikre riktig kompetanse for fremtiden er det helt nødvendig å få på plass målrettede tiltak i virksomhetene.

– Samfunnet og arbeidslivet er i stadig endring og omstilling. Jobber og yrker blir borte, jobber og yrker endres og jobber og yrker skapes.  Samfunnet ar avhengig av ansatte med riktig kompetanse, i alle slags virksomheter, under skiftende forutsetninger.

– Omstilling, læring og utvikling må derfor foregå på arbeidsplassen, og kompetansetiltak må utvikles i et tett samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, sier Ruud Thorkildsen.

Deltas medlemmer i Spektervirksomhetene, utenom sykehusene, er sikret et generelt tillegg på 975 kroner i de innledende sentrale forhandlingene.

Forhandlingene fortsetter nå med B-delsforhandlinger i de enkelte virksomhetene og sentrale forhandlinger for sykehusansatte.

– Vi forventer at våre medlemmer sikres reallønnsvekst i de kommende forhandlingene, understreker Delta-lederen. 

– Tillitsvalgte i virksomhetene har en viktig og krevende oppgave som forhandlingsledere i de virksomhetsvise forhandlingene. Jeg vil ønske dem lykke til, og vil oppfordre medlemmene til både å gi innspill til, og støtte opp om arbeidet. De tillitsvalgte tar på seg viktige oppgaver på vegne av fellesskapet, sier Ruud Thorkildsen.

Resultatet i korthet:

  • Alle er sikret et generelt tillegg på kr. 975,- pr år.
  • Kompetansesatsing i virksomhetene og utvikling av veileder for lokalt arbeid med kompetansetiltak.
  • Arbeidet med likestilling, mangfold, integrering og livsfasebehov skal styrkes.
  • Partssamarbeid om teknologiutvikling og innføring av ny teknologi.
  • Partssamarbeid for å sikre bærekraftig utvikling i virksomhetene.

Frister for videre forhandlinger

Samtlige områder unntatt områdene 10 og 13:
Frist 23. september.

Område 10 - helseforetak med sykehusdrift og område 13 - sykehus med driftsavtale: 
A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser inkl. pensjon): Ikke avklart 
A2-forhandlinger (lønn): Ikke avklart

Disse virksomhetene er omfattet av innledende A-forhandlinger

De sentrale innledende forhandlingene mellom YS Spekter og Spekter gjelder lønnsoppgjøret for 14.000 YS-medlemmer i Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet. De er ansatt i blant annet Vy, VyBuss, NRK, Avinor, Norges Bank, Studentsamskipnader, Vinmonopolet, Innovasjon Norge, Trygg Trafikk, Posten, Bring, apotek, barnehager, teatre og museer og virksomheter innenfor omsorg og rehabilitering.

Merk at forhandlingene i liten grad omhandler helseforetakene og sykehus med driftsavtaler, les mer under.

Dette skjer i Spekter-forhandlingene

I alle virksomheter unntatt sykehusene

De innledende A-forhandlingene er sentrale forhandlinger om sentrale avtalebestemmelser (del A), generelle tillegg og sentrale føringer samt frister for å gjennomføre forhandlinger i de enkelte virksomhetene.

De endelige lønnstilleggene i Spekter-virksomhetene avtales i de lokale forhandlingene ute i virksomhetene, i så kalte B-forhandlinger.

Område 10 Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale

Merk at minimum lønnstillegg som blir avtalt i A-forhandlingene mellom Spekter og YS Spekter, ikke gjelder helseforetakene og sykehus med driftsavtale (områdene 10 og 13). 

For disse virksomhetene blir det gjennomført egne, sentrale forhandlinger om sosiale bestemmelser (A1) og lønns- og andre arbeidsvilkår (A2) senere i høst, eventuelt etterfulgt av forhandlinger i de respektive virksomhetene (B-forhandlinger).

Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen og YS Spekters forhandlingssjef Dag Bjørnar Johnsrud på vei inn til forhandlinger med Spekter.
Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen og YS Spekters forhandlingssjef Dag Bjørnar Johnsrud på vei inn til forhandlinger med Spekter.