Enighet i lønnsoppgjøret for Deltas medlemmer i sykehusene

AKSEPTABELT RESULTAT ETTER KREVENDE FORHANDLINGER. Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og forhandlingsleder for YS Spekter.
AKSEPTABELT RESULTAT ETTER KREVENDE FORHANDLINGER. Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og forhandlingsleder for YS Spekter. Foto: Nadia Frantsen

Delta/YS Spekter og Spekter har godkjent resultatet i årets lokale forhandlinger for Deltas medlemmer i sykehusene (Spekter område 10 og 13). Dermed er det oppnådd enighet i dette lønnsoppgjøret i sin helhet.

Deltas tillitsvalgte i helseforetakene har i etterkant av de sentrale forhandlingene (A2) gjennomført de lokale forhandlingene. Det er nå oppnådd enighet i alle helseforetakene.

I de sentrale forhandlingene (A2-forhandlinger) den 24. juni ble partene enige om økonomisk ramme, generelle tillegg, nye minstelønnssatser, minimum økning i ubekvemstillegg og at det skulle gjennomføres lokale forhandlinger i årets lønnsoppgjør. 

– Det har vært krevende forhandlinger i mange helseforetak. Våre tillitsvalgte har gjort en formidabel jobb, og resultatet er akseptabelt totalt sett, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og forhandlingsleder for YS Spekter.

Resultatet i de lokale forhandlingene høsten 2021

Partene er kommet til enighet i de lokale forhandlingene (B-delsforhandlingene) i samtlige sykehus som omfattes av overenskomstene. 

  • Informasjon om resultatet blir formidlet på det enkelte helseforetak/sykehus. Har du spørsmål om resultatet ta kontakt med din tillitsvalgt.
  • De nye B-overenskomstene blir publisert her på delta.no så snart de er ferdigstilt.

Lønnstillegg avtalt i de innledende sentrale forhandlingene 25. juni 2020

Generelle tillegg

Generelt tillegg med virkningsdato 1.juli 2021, med unntak av stillingsgruppe 4 og 5 som har virkningsdato 1. august 2021:

 

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

Stillingsgruppe 1

10 000

10 000

10 000

10 000

11 000

Stillingsgruppe 2

11 000

11 000

11 000

13 000

 

Stillingsgruppe 3

11 000

11 000

11 000

13 000

 

Stillingsgruppe 4

2 %

2 %

2 %

2 %

2,5 %

Stillingsgruppe 5

2 %

2 %

2 %

2 %

2,5 %


Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppene 1 – 5 gis et generelt tillegg på 2,5 prosent fra 1. august 2021.

Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Nye minstelønnssatser

Minstelønnssatser fra 1.juli 2021 (stillingsgruppe 1 – 3) og 1. august 2021 (stillingsgruppe 4 og 5):

 

0

4

8

10

16

Stillingsgruppe 1

338 000

343 000

354 000

399 000

427 000

Stillingsgruppe 2

377 000

382 000

395 000

451 000

 

Stillingsgruppe 3

377 000

382 000

395 000

451 000

 

Stillingsgruppe 4

423 000

439 000

464 000

517 000

 

Stillingsgruppe 5

470 000

496 000

532 000

570 000


 


Minstelønn hovedtillitsvalgt, jf. overenskomstens del A2 pkt 2.2.5 økes til kr 451 000 med virkning fra 1. august 2021.

Ubekvemstillegg avtalt i de innledende sentrale forhandlingene 25. juni 2020

Lørdags- og søndagstillegg

Følgende endringer gjøres gjeldende fra 1. oktober 2021:

For ordinært arbeid mellom kl 00.00 lørdag og kl 24.00 søndag betales et prosentvis tillegg med 20 prosent av timelønn. Minstenivået per time er avhengig av omfanget av helgearbeid etter oppsatt arbeidsplan.  

For arbeid til og med 16 timer per helg:  

  • 0–17 helger per år, minst 50 kroner per time 
  • 18-21 helger per år, minst 70 kroner per time 
  • 22-26 helger per år, minst 85 kroner per time 

For arbeid som samlet overstiger 16 timer eller mer per helg:  

  • 0-17 helger per år, minst 60 kroner per time 
  • 18-21 helger per år, minst 75 kroner per time 
  • 22-26 helger per år, minst 90 kroner per time 

For deg på timelønn/ekstrahjelp:  

Lørdags- og søndagstillegget er minst 50 kroner uavhengig av antall helger per år. 

Endringer fra 1. januar 2022:  

For ordinært arbeid mellom kl 00.00 lørdag og kl 24.00 søndag betales en grunnsats som utgjør 20 prosent av timelønn. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn kr 50 pr time. 

Antall helger pr år Pr. time
0-17 for arbeid som samlet overstiger 16 timer pr helg Grunnsats + kr 10
18-21 Grunnsats + kr 30
22-26 Grunnsats + kr 45

For deg på timelønn/ekstrahjelp: 

Lørdags- og søndagstillegget er minst kr 50,- uavhengig av antall helger pr. år. 

Kvelds- og nattillegg: 

For deg som arbeider etter skift eller turnusplan (skiftende arbeidstid fra dag til dag og/eller uke til uke) betales et prosentvis tillegg med 28 prosent av timelønn for ordinært arbeid mellom kl 17.00 og kl 07.00. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn 70 kroner per time. 

For deg som ikke arbeider etter skift eller turnusplan, gis ett tillegg på 21 kroner pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og 07.00.