Delta beklager tvungen lønnsnemd i sykehusstreiken

Leder av YS Spekter og forbundsleder i Delta Lizzie Ruud Thorkildsen ble innkalt til møte hos arbeidsminister Anniken Hauglie klokken fire søndag 23. juni 2019.
Leder av YS Spekter og forbundsleder i Delta Lizzie Ruud Thorkildsen ble innkalt til møte hos arbeidsminister Anniken Hauglie klokken fire søndag 23. juni 2019. Foto: Nadia Frantsen

– Jeg tar til etterretning statsrådens varsel om tvungen lønnsnemnd og beklager at en viktig og rettferdig sykehusstreik nå må avbrytes. Dette kunne vært unngått om arbeidsgiver hadde benyttet seg av muligheten til å søke om dispensasjoner, sier forbundsleder i Delta og leder av YS Spekter Lizzie Ruud Thorkildsen. 

– Vi vil fortsette kampen for pensjon fra første kroner selv om streiken er over, understreker hun.

Ruud Thorkildsen påpeker at streiken har vært forsvarlig og at de streikende forbundene har tatt nødvendig hensyn til liv og helse i streikeuttaket og gjennomføringen av streiken. 

– Realiteten i Spekters og sykehusenes manglende vilje til å bruke dispensasjonsmuligheten er at arbeidsgiver reduserer ansattes streikerett. Det er alvorlig, sier leder av Delta og YS Spekter. 

– At streiken avbrytes som følge av at liv og helse er truet, viser også at yrkesgruppene vi organiserer er helt vesentlige for forsvarlig drift av våre offentlige sykehus. Helsesekretærer, helsefagarbeidere, renholdere, portører, audiografer, kokker og andre yrkesgrupper må være tilstede for at sykehusene skal kunne løse sine viktige oppdrag hver eneste dag, sier Ruud Thorkildsen.  

– Vi har fått stor støtte fra både publikum og andre fagforbund. Kampen for pensjon fra første krone er rettferdig og rimelig. Vi har streiket for likestilling og likebehandling og mot diskriminering, sier Ruud Thorkildsen. 

Bred støtte for streiken

– Denne streiken har ikke vært forgjeves. Gjennom streiken har vi fått belyst urimeligheten i dagens innmeldingsgrense for pensjon og vi vil fortsette kampen for dette, varsler hun. 

Ruud Thorkildsen takker de streikende som har stått på og vist stort engasjement for sine kollegaer i sykehusene med under 20 prosent stilling.  

  • Se video, Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen takker de streikende.

(artikkelen fortsetter under videoen)

– Engasjementet, innsatsviljen og utholdenheten har vært imponerende, fastslår Ruud Thorkildsen. 

– Det er bred støtte blant sykehusansatte for vårt krav, sier hun og viser til at dagens 20 prosentregel er diskriminerende og utdatert. 

– Fra 2020 teller alle yrkesaktive år og all inntekt med pensjonsopptjening. Det vil derfor slå enda hardere ut at ansatte i små stillinger ikke skal få mulighet til å tjene opp pensjon. Pensjon er utsatt lønn. Jeg forventer at også Spekter etter hvert forstår dette, poengterer hun. 

Bakgrunn: Pensjon fra første krone

LO/YS Spekter og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter kom ikke til enighet i meklingen for sykehusansatte.

Streiken startet 29. mai og totalt har YS Spekter hatt 240 medlemmer ute i streik ved fire sykehus: Sykehuset Østfold, Sørlandet Sykehus, Helse Bergen og St. Olavs hospital. 

LO og YS Spekter krevde pensjon fra første krone, også for ansatte i stillinger under 20 prosent. Deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling blir ikke meldt inn i pensjonsordningen. Det betyr at de verken får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlattdekning ved død. 

All inntekt teller fra 2020

Fra 2020 teller alle yrkesaktive år og all inntekt med i pensjonsopptjeningen. YS Spekter mener derfor at det er viktig at også ansatte i små stillinger er meldt inn i pensjonsordningen. I kommunesektoren er alle ansatte sikret pensjonsopptjening fra første krone. 

Streiken har fått massiv støtte fra andre arbeidstakerorganisasjoner. En rekke forbund i LO, YS, Unio og Akademikerne har gitt sin støtte til kravet om pensjon fra første krone.

Alt om sykehusstreiken 29. mai - 23. juni 2019

{{article.displayName}}