Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i helseforetakene

ENIGHET: Deltas forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen og Spekter-direktør Sylvia Brustad undertegner protokollen
ENIGHET: Deltas forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen og Spekter-direktør Sylvia Brustad undertegner protokollen

Delta har sikret alle medlemmer i helseforetakene økt kjøpekraft gjennom gode generelle tillegg. Ansatte uten krav til formell utdanning og fagarbeidere i helseforetakene får lønnstillegg på minst kr. 16.000.

I tillegg får fagarbeidere og høgskoleutdannede med minst 10 års ansiennitet ytterligere tillegg på minstelønnstabellen

- For Deltas medlemmer i helseforetakene utgjør det generelle tillegget i gjennomsnitt 3,6 prosent. Det er et betydelig løft for Deltas medlemmer. Spesielt er det grunn til å være fornøyd med lønnstilleggene for fagarbeidere og høgskoleutdannede med lang ansiennitet, sier Ruud Thorkildsen.

Det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger i årets oppgjør.

Ny minstelønnstabell 1. juli 2018:

Stillingsgrupper

Minstelønn - 1. juli 2018

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

Stillingsgruppe 1: Stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdannelse

298 000

314 000

303 000

319 000

314 000

330 000

359 000

375 000

386 000

402 000

Stillingsgruppe 2: Fagarbeiderstillinger /
3 års videregående skole

334 000

350 000

339 000

355 000

345 000

361 000

396 000

415 000

 

Stillingsgruppe 3: Fagarbeiderstillinger /
3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell.

334 000

350 000

339 000

355 000

345 000

361 000

396 000

415 000

 

Stillingsgruppe 4:
Stillinger hvor det kreves høyskoleutdannelse.

385 000

400 000

395 000

410 000

418 000

433 000

460 000

490 000

 

Stillingsgruppe 5:
Stillinger det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning.

420 000

435 000

435 000

455 000

455 000

490 000

500 000

525 000

 

Det generelle tillegget er inkludert i endret minstelønn. Gammel lønn er overstrøket.

Ledere med budsjett-, personal- og driftsansvar gis et generelt tillegg på 5 %

Uttelling for fagskole i 2019?

Delta og Spekter er enige om å sette ned et partssammensatt utvalg for å se nærmere på muligheten for lønnstillegg for fagskoleutdanning før lønnsoppgjøret i 2019. Blant annet skal de krav som er stilt fra forbundene ved årets hovedoppgjør vurderes og kostnadsberegnes.

- Tilleggs- og videreutdanning er avgjørende for å sikre fremtidens helsetjenester. Jeg har en klar forventing om at dette arbeidet vil legge grunnlag for at fagskoleutdanning skal resultere i lønnstillegg i 2019, sier Ruud Thorkildsen.

Paramedicutdanning skal lønne seg

- Til sist har det vært viktig krav for oss at ambulansepersonell med videreutdanning eller bachelor i prehospitalt arbeid (paramedic) skal lønnes på lik linje med høgskoleutdannede for øvrig. Det har det ikke vært mulig å få gjennomslag for.

Paramedic/paramedisin er viktig i utviklingen av de prehospitale tjenester fremover. Jeg er skuffet over at arbeidsgiver åpenbart ikke anerkjenner dette, sier Ruud Thorkildsen og viser til en egen protokolltilførsel vedrørende dette.

Det er videre enig om partsarbeid i avtaleperioden for å:

  • utrede alternativer til dagens trappetrinnsmodell med sikte på å stimulere til flere heltidsstillinger og en hensiktsmessig fordeling av den ubekvemme arbeidstiden.
  • gjennomgå og drøfte retningslinjer og bruk av retningslinjer for lokale forhandlinger.