Spør en venn eller kollega om å bli medlem i Delta

Har du en venn eller kollega som ikke er fagorganisert? Mange som ikke er organisert har aldri blitt spurt om de vil bli medlem i en fagforening. 

Verv og få 500 kroner!

Nå får du som Delta-medlem kr 500,- for hvert nye medlem (yrkesaktive og lærlinger) som du verver. Har du en kollega eller venn som ikke er fagorganisert, og som jobber innenfor offentlig tjenesteyting? Spør, da vel! 

Flere medlemmer gjør Delta sterkere og gir enda flere tryggheten de trenger i arbeidslivet! Plutselig får du 500,- kr inn på konto, og den du verver får trygghet i arbeidslivet. Og livet rundt. 

Slik går du frem for å verve 

Det er mye å tjene på å verve nye Delta-medlemmer. Sammen står vi sterkere!  

Lykke til med vervingen!! 

Slik funker det

For å motta vervepremier må verver være Delta-medlem, og verve en ny yrkesaktiv eller lærling til Delta. Når det nye medlemmet er registrert hos Delta, vil du motta en sms med mulighet for å registrere kontonummer.

*Vi betaler ut vervepremier en gang per måned, så snart har du penger på konto.

Skatt på vervepremier: Vervepremier er skattefritt, men kun dersom du i løpet av et skatteår (1.1 – 31.12) mottar vervepremier som i samlet skattemessige totalverdi utgjøre mindre enn kroner 10.000.