Spekter - alle områder

Spekter er arbeidsgiverforening for offentlig og privat eide virksomheter som til sammen har over 220.000 ansatte. Spekter er delt inn i 13 ulike overenskomstområder.

Virksomhetene i Spekter er delt inn i egne overenskomstområder. Delta har medlemmer i 10 av de 13 områdene.  

Spekteroppgjøret 2022: Innledende sentrale forhandlinger

 1. Lokale B-delsforhandlinger

  Område 6 NRK
  6. mai kl. 15.00

  Øvrige områder, unntatt områdene 10, 11 og 13:
  13. mai kl. 12.00

Avtalestrukturen  i Spekter

Alle Deltas medlemmer er omfattet av hovedavtalen mellom YS Spekter og Spekter.

 • Alle Deltas medlemmer er omfattet av A-overenskomsten mellom YS Spekter og Spekter.
 • I tillegg inngås lokale tariffavtaler i hver virksomhet; lokale virksomhetsvise B-overenskomster.

Spesielt for område 10 - helseforetak med sykehusdrift, område 11 - øvrige helseforetak og område 13 - sykehus med driftsavtale

 • Deltas medlemmer i overenskomstområde 10 og 13 er i tillegg omfattet av A1-overenskomsten og  A2-overenskomsten mellom Delta og Spekter.
 • Deltas medlemmer i overenskomstområde 11 er omfattet av A1-overenskomsten.
illustrasjon spekter avtalestruktur.jpg

Mest for deg som er tillitsvalgt

Partene i Spekter har utarbeidet to veiledninger til bruk for ledere og tillitsvalgte i arbeidet med kompetanseutvikling, bærekraft og miljø i den enkelte virksomhet.

Se også:

 

Tariffområde Spekter - artikkelarkiv

{{article.displayName}}