Spekter - alle områder

Spekter er arbeidsgiverforening for offentlig og privat eide virksomheter som til sammen har over 220.000 ansatte. Spekter er delt inn i 13 ulike overenskomstområder.

Virksomhetene i Spekter er delt inn i egne overenskomstområder. Delta har medlemmer i 10 av de 13 områdene.  

Avtaleperioden 2024-2026

 1. B-delsforhandlinger i område 1-9, og 12

  Frist: 3. mai kl. 12.00

  Område 10 Helseforetak med sykehusdrift, område 11 Øvrige helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale

  Sentrale A1-forhandlinger: 3. mai
  Sentrale A2-forhandlinger: 15. mai
  B-delsforhandlinger: Frist for de videre forhandlinger i område 10,11 og 13 avtales senere.

Avtalestrukturen  i Spekter

Alle Deltas medlemmer er omfattet av hovedavtalen mellom YS Spekter og Spekter.

 • Alle Deltas medlemmer er omfattet av A-overenskomsten mellom YS Spekter og Spekter.
 • I tillegg inngås lokale tariffavtaler i hver virksomhet; lokale virksomhetsvise B-overenskomster.

Spesielt for område 10 - helseforetak med sykehusdrift, område 11 - øvrige helseforetak og område 13 - sykehus med driftsavtale

 • Deltas medlemmer i overenskomstområde 10 og 13 er i tillegg omfattet av A1-overenskomsten og  A2-overenskomsten mellom Delta og Spekter.
 • Deltas medlemmer i overenskomstområde 11 er omfattet av A1-overenskomsten.
illustrasjon spekter avtalestruktur.jpg

Mest for deg som er tillitsvalgt

Partene i Spekter har utarbeidet to veiledninger til bruk for ledere og tillitsvalgte i arbeidet med kompetanseutvikling, bærekraft og miljø i den enkelte virksomhet.

Se også:

 

Tariffområde Spekter - artikkelarkiv

{{article.displayName}}