Siste nytt om lønnsoppgjøret 2022

{{article.displayName}}

Lønnsoppgjøret 2022: Hverdagsheltene fortjener et realt lønnsløft

Deltas medlemsgrupper er helt avgjørende for at velferds-Norge skal fungere. I lønnsoppgjøret 2022 er det hverdagsheltenes tur.

Delta har to år på rad tatt ansvar og akseptert moderate lønnstillegg, framfor å kaste offentlig tjenesteyting ut i streik under pandemien. Samtidig har prisene økt mer enn lønnen. Det har resultert i at de har fått mindre penger å rutte med. Det må kompenseres, og det må kompenseres i år.

Derfor går Delta inn i hovedoppgjøret 2022 med hovedkrav om betydelig reallønnsvekst for medlemmene. 

Delta vil i tillegg være opptatt av: 

Aktuelt nå

NHO: Mekling 31. januar og 1. februar 2023 Brudd i forhandlingene om NHO-avtale 536 (28. november)

KA: Nemndsbehandling tilleggslønn (6. mars)

Del innlegg i sosiale medier

Løft hverdagsheltene!  Vis at du støtter oss og del innlegg om hverdagsheltene i sosiale medier.

> Her finner du videoer og innlegg som lett kan deles videre

Tariffkalender: Viktige datoer i lønnsoppgjøret 2022

  • Tariffkalenderen blir oppdatert fortløpende.

Klikk og finn datoene for ditt lønnsoppgjør

_________________________________________

KS (kommunene unntatt Oslo)

Forhandlingsstart: 6. april
Frist: 30. april kl. 24.00
Brudd: 29 april
Meklingsfrist: 23. mai kl. 24.00
Enighet: 24. mai. Se Enighet i kommuneoppgjøret 2022 - slik ble resultatet

_________________________________________

Spekter

Innledende sentrale A-forhandlinger

Forhandlingsdato: 5. april
Resultat og frister for lokale forhandlingerLønnsoppgjøret i Spekter 2022: Enighet i første runde

Fase 3-forhandlinger

A1-, A2- og B-dels-forhandlinger

_________________________________________

Staten

Forhandlingsstart: 20. april
Frist: 30. april kl 24.00
Brudd: 29 april
Meklingsfrist: 23. mai kl. 24.00
Enighet 24. mai. Se Enighet i lønnsoppgjøret i staten – dette er resultatet

_________________________________________

Oslo kommune

Forhandlingsstart: 20. april
Frist: 30. april kl. 24.00
Brudd: 29 april
Meklingsfrist: 23. mai kl. 24.00
Enighet: 25. mai. Se Enighet i Oslo etter krevende mekling

_________________________________________

Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift)

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter

Enighet: 9. juni Slik ble resultatet

Energiavtale 1 (Samfunnsbedriftene)

Forhandlingsdatoer: 27. og 28. september

_________________________________________

KA 

KA - Den norske kirken:

Enighet: 29. oktober

Enighet i kirkeoppgjøret 2022 - slik ble resultatet

KA - organisasjonsmedlemmer:

Forhandlinger: Uke 44

Særavtaleforhandlinger enighet 15. desember

Enighet om særavtaler i kirken, grønt reiseregulativ på plass

_________________________________________

NHO

Frontfaget

Forhandlingsstart: 9. mars
Meklingsfrist: 31. mars

Resultat: Enighet

_________________________________________

Virke

Virke/HUK - helse, utdanning og kultur

Enighet del 1: 15. september Se: Dette får Deltas medlemmer i Virke HUK-bedrifter
Enighet del 2: 15. november Se: Dette får du som Delta-medlem i Virke HUK
_________________________________________

PBL

Meklingsløsning 16. november: Barnehagestreiken er over - gjennomslag for pensjonskrav

_________________________________________

FUS-barnehagene

Forhandlinger 6., 9. og 10. januar januar 2023: Lønnsoppgjøret 2022: Gjennomslag for pensjonskrav i FUS-barnehagene (delta.no)

_________________________________________

ASVL

Ferdigforhandlet 5. januar 2023: Enighet i hovedoppgjøret 2022 mellom Delta og vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)