Barnehagestreiken er over – gjennomslag for pensjonskrav

- Streiken har vært helt nødvendig for å komme fram til den løsningen vi nå har fått, sier forhandlingsleder Trond Ellefsen. Her er han sammen med streikende i Trondheim.
- Streiken har vært helt nødvendig for å komme fram til den løsningen vi nå har fått, sier forhandlingsleder Trond Ellefsen. Her er han sammen med streikende i Trondheim.

Streiken i PBL-barnehagene er over etter at partene ble enige om pensjon hos Riksmekleren onsdag morgen. De ansatte er tilbake på jobb torsdag.

– Vi er fornøyde med å ha sikret de ansatte en pensjon som er på linje med det offentlige og andre private barnehager har, og lønnsøkning tilsvarende kommunal sektor, sier en samlet arbeidstakerside ved forhandlingslederne Trond Ellefsen, Delta, Anne Green Nilsen, Fagforbundet og Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet. 

Delta har sammen med Utdanningsforbundet og Fagforbundet streiket for anstendig pensjon for ansatte i PBL-barnehager siden 17. oktober. Totalt har rundt 3.600 barnehageansatte vært i streik. 

– Streiken har skapt krevende hverdager for foresatte og barn. De som jobber i PBL-barnehagene savner barna, og gleder seg til å komme tilbake. Ekstra gledelig er det at våre medlemmer kan gå tilbake på jobb med en anstendig og trygg pensjonsordning på plass, sier de tre forhandlingslederne.

Pensjonskrav innfridd 

Pensjon har vært stridens kjerne, og Deltas forhandlingsleder Trond Ellefsen er nå fornøyd med at Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet har fått viktige gjennomslag. 

– Vi har fått gjennomslag for en pensjonsordning i PBL-barnehagene som tilsvarer det ansatte i kommunale barnehager har, sier Trond Ellefsen. 

For Delta var det viktig å få på plass AFP-ordningen som gjelder ellers i norsk arbeidsliv, altså et livsvarig tillegg til folketrygd og tjenestepensjon. 

Se videoopptak fra Deltas medlemsmøte om løsningen i PBL-streiken onsdag 16/11 nederst i artikkelen.

Slik er pensjonsordningen i korte trekk: 

  • Det er avtalt ny livsvarig AFP-ordning (Fellesordningen) 

  • Arbeidstakers innbetaling til pensjonsordningen skal reduseres og arbeidsgivers innbetaling økes 

Mer om lønnstillegg og resten av resultatet av lønnsoppgjøret under bildet.

PBL-mekling løsning 16 november 2022 foto siv m bjelland.jpg
Partene i PBL hos Riksmekleren idet det er enighet om en meklingsløsning onsdag 16. november. Foto: Siv M. Bjelland

Lønnstillegg 

Det økonomiske resultatet er på høyde med oppgjøret i kommunal sektor og andre sammenlignbare områder, og har en ramme på 3,84 prosent. Tilleggene er på mellom 11.000 og 22.000 kroner, avhengig av stillingsgruppe og ansiennitet. 

> Se lønnstillegg og ny minstelønn (PDF)

Ansiennitet 

Fra nå skal all tidligere offentlig og privat tjeneste godskrives i lønnsansienniteten ved ansettelse for alle Deltas medlemmer, og ikke bare for ufaglærte som tidligere.  

Helge- og nattarbeid 

Det er økte satser for arbeid på kveld, natt og helg. 

Uravstemning 

Oppgjøret sendes til uravstemning mandag 21. september. Fristen for å stemme er mandag 5. desember 2022 (kl 23.59).

Riksmeklerens møtebok fra meklingen

Lønnstillegg og minstelønn 2022

Stillingsgruppe

Ansiennitet

Tillegg

Ny minstelønn

Assistent

0

15 600

341 400

 

4

17 100

348 200

 

6

11 100

348 200

 

8

11 000

360 300

 

10

11 000

400 200

 

16

11 000

434 300

Fagarbeidere

0

18 700

393 900

 

4

18 700

404 000

 

6

13 200

404 000

 

8

13 100

415 600

 

10

13 100

455 000

 

16

13 100

467 700

Barnehagelærere

0

12 200

458 300

 

4

12 400

462 700

 

8

12 800

479 900

 

10

13 900

532 900

 

16

14 600

538 600

Ped.ledere

0

22 200

488 300

 

4

21 900

492 700

 

8

12 800

509 900

 

10

13 900

562 900

 

16

14 100

568 600

Spes.utd

0

12 800

483 800

 

4

13 200

497 000

 

8

13 700

509 500

 

10

15 000

559 200

 

16

15 200

569 700

Styrer med godkjent utdanning

0-3,9

16 400

616 400

 

4-6,9

16 400

616 400

 

7-9,9

16 400

616 400

 

10-13,9

17 300

637 300

 

14-16,9

17 800

647 800

 

17-20,9

18 100

658 100

 

21-26,9

18 300

668 300

 

27+

19 500

706 500

 

Last ned

Digitalt medlemsmøte onsdag 

Bli med på digitalt medlemsmøte onsdag 16. november kl 18 med forbundsleder Trond Ellefsen og forhandlingssjef Merete Norheim Morken hvor de går gjennom resultatet.

Alle medlemmer i en PBL-barnehage har fått invitasjon med lenke til møtet på e-post

Slik blir pensjonsløsningen

Løsningen innebærer at det senest 1.1.2025 innføres livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i Fellesordningen for ansatte i PBL-barnehagene. Dette var et hovedkrav fra fagforeningene i forhandlingene. I tillegg blir prosentsatsen de ansatte betaler til egen tjenestepensjon redusert fra 3 til 2,5 prosent 1.1 2023, deretter ned til 2 prosent når Fellesordningen for AFP etableres. Arbeidsgivers andel økes tilsvarende. Det betyr at vi opprettholder lovens maksimumssats på sju prosent.

Partene er også enige om å jobbe sammen opp mot myndighetene for å sikre dekning av kostnadene til pensjon.

Selv om kravene opprinnelig var at både AFP i Fellesordningen og redusert prosentsats skulle innføres fra 1. januar 2023, er vi fornøyde med å ha kommet til en avtale som på sikt sikrer pensjonsrettighetene til ansatte i PBL-barnehagene.

– Det har vært en langvarig streik, og svært tøff mekling. Begge parter har både gitt og tatt. Vi mener vi har fått PBL til å strekke seg så langt som det var mulig, sier forhandlingslederne.