Lønn og avtaler i virksomheter i ASVL - Arbeidssamvirkenes Landsforening

ASVL er en arbeidsgiverforening for virksomheter som blant annet tilbyr varig tilrettelagt arbeid i arbeidssamvirker. Delta har medlemmer i disse virksomhetene.

Delta har inngått egen overenskomst (tariffavtale) med ASVL. Overenskomsten regulerer medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med din tillitsvalgt eller Delta Direkte tlf. 02125 / e-post direkte@delta.no.

Stipendordning

Tariff 2024

Forhandlingsdatoer er ikke bestemt ennå.

 

Aktuelt

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}