Lønn og avtaler i virksomheter i ASVL - Arbeidssamvirkenes Landsforening

ASVL er en arbeidsgiverforening for virksomheter som blant annet tilbyr varig tilrettelagt arbeid i arbeidssamvirker. Delta har medlemmer i disse virksomhetene.

Delta har inngått egen overenskomst (tariffavtale) med ASVL. Overenskomsten regulerer medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med din tillitsvalgt eller Delta Direkte tlf. 02125 / e-post [email protected].

Stipendordning for Deltamedlemmer i ASVL-området

Tariff 2021

Forhandlingene ble sluttført 8. juni 2021.

> Resultat: Enighet i lønnsforhandlingene mellom Delta og ASVL 2021

Protokoll fra forhandlingene

Tariff 2020

Forhandlingene ble sluttført 9. november 2020.

> Resultat: Enighet i lønnsforhandlingene mellom Delta og ASVL 2020

> Protokoll fra forhandlingene

Tariff 2019

Forhandlingene ble gjennomført mandag 24. juni 2019.

Les mer om resultatet HER.

Tariff 2018

Forhandlingene ble gjennomført mandag 10. september 2018.

Les mer om resultatet HER

Tariff 2017

Forhandlingene ble gjennomført 20. juni 2017

Tariffnotat

Tariffnotatet gir utdypende informasjon om oppgjøret.

Protokoll

Tariff 2016

26. juni 2016: Delta og arbeidsgiverforeningen ASVL er enige om ny overenskomst og hovedtariffavtale for 2016-2018. All lønn skal fordeles gjennom lokale forhandlinger. Det blir ikke gitt generelt tillegg.

Tariffnotat

Tariffnotatet gir utdypende informasjon om oppgjøret.

Protokoll

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}