Lønn og avtaler i PBL-barnehager

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er arbeidsgiverorganisasjon for vel 1900 barnehager med 32.000 ansatte. PBL har inngått tariffavtale med Delta. Denne avtalen gjelder for Deltas medlemmer som er ansatt i disse barnehagene.

Tariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i barnehagene.

Deltas målsetting er at ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår minst på linje med ansatte i kommunale barnehager.

Lønnsoppgjør 2022

Forhandlinger: 30. - 31. august

Lønnsoppgjøret 2021

Ferdigforhandlet 11. oktober. Opprinnelig dato var 30. august.

Oppstart:

Lønnsforhandlingene med PBL er i gang

Resultat:

Lønnsoppgjøret 2021: Et godt resultat for Deltas medlemmer i PBL-barnehagene

Last ned:

Protokoll PBL 11. oktober 2021

 

Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjørene er utsatt til høsten. Avtalene er forlenget inntil videre.

  • Forhandligsstart PBL: 5. oktober

Oppstart
Tok fagbrev på fritiden - lønnes fortsatt som assistenter

Last ned
Kravdokument 1 PBL

Resultat
Enighet mellom Delta og PBL

Last ned
Protokoll PBL 5. oktober 2020

Mest for deg som er tillitsvalgt

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}