Lønn og avtaler i PBL-barnehager

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er arbeidsgiverorganisasjon for vel 1900 barnehager med 32.000 ansatte. PBL har inngått tariffavtale med Delta. Denne avtalen gjelder for Deltas medlemmer som er ansatt i disse barnehagene.

Tariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i barnehagene.

Deltas målsetting er at ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår minst på linje med ansatte i kommunale barnehager.

Lønnsoppgjør 2024

Lønnsoppgjør 2022

Resultat 16. november: 
Streiken er over - slik ble resultatet av lønnsoppgjøret 2022
Riksmeklerens møtebok fra PBL-meklingen (PDF)


Brudd i meklingen: 15. oktober Delta går til streik i private barnehager 
Meklingsfrist:
14. oktober
Varsler streik 10. oktober: Fare for streik i private barnehager
Brudd i forhandlingene:
30. august Brudd i forhandlingene for medlemmer i private barnehager

Mest for deg som er tillitsvalgt

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}

Barnehagestreiken i PBL 2022

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}