Lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området)

Her finner du informasjon om lønn og avtaler for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, bortsett fra Oslo kommune som er et eget tariffområde.

Avtalene gjelder også for en rekke kommunale foretak og bedrifter.

Lønnoppgjøret 2024

Forhandlingsresultat (1. mai) : 

Oppgjøret er sendt til uravstemning blant Deltas medlemmer i tariffområdet med svarfrist 14. mai klokka 12.00.

Forhandlingsstart: 15. april
> Les om kravene: Delta krever solid lønnsløft i kommunene

Lokale forhandlinger 2024

Det er avsatt 1,1 prosent til lokale forhandlinger i kapittel 4 i år. Forhandlingene skal gjennomføres innen 15. oktober 2024 og det lokale tillegget gis med virkning fra 1. oktober.

Ansatte i kapittel 3 og 5 forhandler lønn lokalt i perioden 1.5 – 1.10. Delta anbefaler at forhandlingene i kap. 3 og 5 er sluttført til 1. oktober.

Last ned kravskjema

Har du spørsmål, ta kontakt med din tillitsvalgt eller Delta Direkte.

Hovedavtale, hovedtariffavtale og særavtaler

Hovedavtale

Hovedtariffavtale

Særavtaler

 • Særavtaler
  Sentrale særavtaler er tariffavtaler som omfatter ett eller flere spørsmål som ikke er omhandlet i hovedtariffavtalen.

Har du spørsmål eller trenger du et råd?

Telefonrådgivning 3
 

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.

> Finn din tillitsvalgt

Mest for deg som er tillitsvalgt

Lønnsoppgjøret 2023

 1. I 2023 er det mellomoppgjør. Det betyr at det bare forhandles om lønn. 

  Det ble enighet i forhandlingene 29. april.

  Les mer om resultatet: Godt oppgjør for kommuneansatte

  > Vedlegg til protokoll fra forhandlingene 2023 (pdf)

 2. Alle er sikret et lønnstillegg på minst 26.300 kroner. De med lengst ansiennitet har fått de høyeste tilleggene. 

  Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2023. 

  Last ned: Tabell over sentrale tillegg (pdf)) 

  Det er de som hører til i KS-sektorens kapittel 4 som får sentrale tillegg. De som hører til i kapittel 3 eller 5 får lønn fastsatt i lokale forhandlinger som vanlig. 

 3. Last ned lønnstabell: Garantilønn og tillegg for ansiennitet 2023 (pdf)

  Garantilønnstabellen viser ny garantilønn for de ulike ansiennitetstrinnene pr. 1. mai 2023. Tallet over ny garantilønn er differansen mellom de ulike ansiennitetstrinnene. 

 4. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 5,4 prosent og ligger dermed over frontfaget som etter streiken endte på 5,2 prosent 

 5. Det er ikke avsatt pott til lokale forhandlinger for ansatte i kapittel 4 i år. Ansatte i kapittel 3 og 5 forhandler lønn lokalt som vanlig. Forhandlingene i kap. 3 og 5 bør finne sted i perioden 1.5 – 1.10. Delta anbefaler at forhandlingene er sluttført til 1. oktober. 


   Har du spørsmål, ta kontakt med din tillitsvalgt.