Lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området)

Her finner du informasjon om lønn og avtaler for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, bortsett fra Oslo som er et eget tariffområde.

Avtalene gjelder også for en rekke kommunale foretak og bedrifter.

Lønnsoppgjør 2022

I år er det hovedtariffoppgjør. Da forhandles det både om lønn og endringer i de andre bestemmelsene i hovedtariffavtalen.

Hovedavtale, hovedtariffavtale og særavtaler

Lønnsoppgjøret 2021

Enighet i mekling (27. mai): Slik ble resultatet i lønnsoppgjøret

Last ned: Riksmeklerens møtebok (27. mai)

Brudd (30. april)  Oppgjøret til mekling

Lønnsoppgjør 2020

Enighet etter forhandlinger 16.09.20: Reallønnsvekst for kommuneansatte, gjennomslag for viktige krav om kompetanse, økt satsing på heltid. Les mer om resultatet her

Lokale forhandlinger: Det blir ikke lokale forhandlinger i kap 4. De lokale forhandlingene for kap 3 og 5 skal følge de samme økonomiske rammene som for arbeidstakere i kap. 4.

Har du spørsmål eller trenger du et råd?

Telefonrådgivning 3
 

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.

> Finn din tillitsvalgt

Mest for deg som er tillitsvalgt