Lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området)

Her finner du informasjon om lønn og avtaler for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, bortsett fra Oslo kommune som er et eget tariffområde.

Avtalene gjelder også for en rekke kommunale foretak og bedrifter.

Lønnoppgjøret 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør. I et hovedoppgjør forhandles det om alt som står i tariffavtalen i tillegg til lønn, som for eksempel arbeidstid og tillegg for ubekvem arbeidstid.

Forhandlingsstart: 15. april

Forhandlingsfrist: 30. april klokka 24.00

Lønnsoppgjøret 2023

 1. I 2023 er det mellomoppgjør. Det betyr at det bare forhandles om lønn. 

  Det ble enighet i forhandlingene 29. april.

  Les mer om resultatet: Godt oppgjør for kommuneansatte

  > Vedlegg til protokoll fra forhandlingene 2023 (pdf)

 2. Alle er sikret et lønnstillegg på minst 26.300 kroner. De med lengst ansiennitet har fått de høyeste tilleggene. 

  Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2023. 

  Last ned: Tabell over sentrale tillegg (pdf)) 

  Det er de som hører til i KS-sektorens kapittel 4 som får sentrale tillegg. De som hører til i kapittel 3 eller 5 får lønn fastsatt i lokale forhandlinger som vanlig. 

 3. Last ned lønnstabell: Garantilønn og tillegg for ansiennitet 2023 (pdf)

  Garantilønnstabellen viser ny garantilønn for de ulike ansiennitetstrinnene pr. 1. mai 2023. Tallet over ny garantilønn er differansen mellom de ulike ansiennitetstrinnene. 

 4. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 5,4 prosent og ligger dermed over frontfaget som etter streiken endte på 5,2 prosent 

 5. Det er ikke avsatt pott til lokale forhandlinger for ansatte i kapittel 4 i år. Ansatte i kapittel 3 og 5 forhandler lønn lokalt som vanlig. Forhandlingene i kap. 3 og 5 bør finne sted i perioden 1.5 – 1.10. Delta anbefaler at forhandlingene er sluttført til 1. oktober. 


   Har du spørsmål, ta kontakt med din tillitsvalgt. 

Hovedavtale, hovedtariffavtale og særavtaler

Hovedavtale

Hovedtariffavtale

 • KS Hovedtariffavtale 2022-2024 (pdf)
  Hovedtariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg til lønn, regulerer tariffavtalene også bestemmelser om for eksempel arbeidstid, ansettelser, ferie, sosiale rettigheter og pensjon.

Særavtaler

 • Særavtaler
  Sentrale særavtaler er tariffavtaler som omfatter ett eller flere spørsmål som ikke er omhandlet i hovedtariffavtalen.

Resultatet av lønnsoppgjøret 2022

 1. Fagarbeiderne får 14.300 kroner i lønnstillegg og de med treårig høyskole får minimum 14.700 kroner i lønnstillegg. 

  Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2022.

  Nedenfor ser du oversikten over de generelle tilleggene

  Tabell over sentrale tillegg (pdf))

  Lønna for ledere i kapittel 4 økes med 2,6 prosent.

  Det er de som tilhører KS sektorens kapittel 4 som får generelle tillegg. De som tilhører kapittel 3 eller 5 får lønn fastsatt i lokale forhandlinger som vanlig.

 2. Begynnerlønna økes fordi ansiennitetsstigen endres for alle stillingsgrupper, utenom stillinger uten særskilt krav til utdanning. Endringen betyr at 0- og 2-årstrinnet fjernes og nåværende 4-årstrinn blir nytt 0-årstrinn. Se ny garantilønnstabell her:

  > Tabell over garantilønn og ansiennitetstillegg fra 1. mai 2023(pdf)

  > Tabell over garantilønn og ansiennitetstillegg fra 1. januar 2023 (pdf)

  For å sikre at ingen taper på omleggingen vil de som i dag har kortest ansiennitet løftes for å komme opp på nytt 0-års trinn. Se oversikten over ekstra tillegg for de med kortest ansiennitet her:

  Overgangsordning til ny garantilønnsmodell for medlemmer med 0 og 2 års ansiennitet​

  Tilleggene gis pr 1. mai 2022

  Stillingsgruppe​

  0 år​

  2 år​

  Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger​

  11 000​

  3 500​

  Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning​

  10 700​

  3 500 ​

  Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning​

  20 900​

  10 200​

  Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning​

  21 200​

  10 400​

  Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning​

  15 000​

  5 000​

  Lektor stillinger med krav om mastergrad​

  15 500​

  5 700​

  Lektor med tilleggsutdanning​

  16 100​

  5 700​

 3. Det er ikke avsatt pott til lokale forhandlinger for ansatte i kapittel 4, mens ansatte i kapittel 3 og 5 forhandler lønn lokalt som vanlig. Arbeidsgiver har ofte egne skjemaer for levering av lønnskrav i kap 3 og 5, og disse bør benyttes ved fremming av krav. Dersom arbeidsgiver ikke har egne skjema kan Deltas kravskjemaer benyttes. 

 4. Den såkalte «helgetrappa» faller bort fra 1. januar 2023, og arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales med et tillegg på minst 22 prosent av timelønn, men minimum 70 kroner i timen.

  Også de som har arbeidstiden fastsatt i særavtaler (Brann), blir nå omfattet av dette lørdags- og søndagstillegget.

 5. Det blir et eget nattillegg mellom 21.00 og 06.00 for turnusarbeidere på minst 25 prosent av timelønn, minimum 70 kroner i timen. Tillegget blir innført fra 1. januar 2023

 6. De som ikke jobber turnus får en heving av kveldstillegget til kroner 32 i timen pr arbeidet time for ordinært arbeid mellom 17.00-06.00. Tillegget gis med virkning fra 1. januar 2023.

 7. Det har kommet endringer i bestemmelsen om fastsetting av ansiennitet. All tidligere offentlig og privat tjeneste skal nå godskrives.

 8. Lønnen til frikjøpt tillitsvalgt er hevet til minimum 476 000 kroner fra 1.mai 2022.

Har du spørsmål eller trenger du et råd?

Telefonrådgivning 3
 

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.

> Finn din tillitsvalgt

Mest for deg som er tillitsvalgt