Lønn og avtaler for ansatte i kirken (KA)

Tariffavtalen mellom Delta og Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) gjelder for Deltas medlemmer som er ansatt i de kirkelige fellesrådene.

Delta ivaretar medlemmenes lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige tarifforhandlinger med KA som motpart. I disse forhandlingene avtales det hvor store de sentrale lønnstilleggene skal bli og hvordan andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom o.s.v., skal være fremover.

Delta har partsforhold til KA gjennom en egen hovedavtale og hovedtariffavtale, samt en rekke særavtaler.

Lønnsoppgjør 2023

KA - Den norske kirken:

KA - organisasjonsmedlemmer:

 

Lønnsoppgjør 2022

  • KA - Den norske kirken:

Enighet i kirkeoppgjøret 2022 - slik ble resultatet

  • Ny tilleggslønn for ansatte i Den norske kirken (ubekvemstillegg) gjelder fra 1. juli i år 2023:

Felles satser for tilleggslønn i Den norske kirke

  • KA - organisasjonsmedlemmer:

Resultatet av hovedoppgjøret 2022 for kirkelige organisasjoner

  • Særavtaleforhandlinger:

Enighet om særavtaler i kirken, grønt reiseregulativ på plass

Lønnsoppgjør 2021

  • KA - Den norske kirken:

Oppstart: Ny dato 18. august (utsatt fra 21. juni)
Frist: Ny dato 30. august (utsatt fra 23. juni)

Enighet i forhandlingene: Mellomoppgjøret for ansatte i kirken er i havn

  • KA - organisasjonsmedlemmer:

Enighet i forhandlingene: Enighet i mellomoppgjøret for kirkelige organisasjoner

Lønnsoppgjør 2020

Mest for deg som er tillitsvalgt