Enighet i kommuneoppgjøret 2022 - slik ble resultatet

Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen, 1. nestleder Trond Ellefsen og forhandlingssjef Merete Norheim Morken har fått gjennomslag for flere krav som er viktige for Deltas medlemmer.
Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen, 1. nestleder Trond Ellefsen og forhandlingssjef Merete Norheim Morken har fått gjennomslag for flere krav som er viktige for Deltas medlemmer.

- Vi har fått et akseptabelt oppgjør som ligger over frontfaget og vi har fått gjennomslag for flere krav som er viktige for våre medlemmer, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Meklingen i kommuneoppgjøret endte med enighet 13 timer på overtid. 

– Vi har oppnådd et helhetlig resultat som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet fra i fjor, sier Ruud Thorkildsen som også er leder i YS Kommune. 

Ny lønn fra 1. mai

Oppgjøret har en ramme på 3,84 prosent. Fagarbeiderne får 14.300 kroner i lønnstillegg og de med treårig høyskole minimum 14.700 kroner i lønnstillegg. 

Begynnerlønn i kommunesektoren får også et solid løft. Nå vil en nyutdannet fagarbeider få 25.300 mer i årslønn mens en nyutdannet vernepleier vil få 35.600 mer i årslønn.

Her finner du din nye lønn:

Garantilønnstabell 2022.jpg
Denne tabellen viser din nye garantilønn ift utdanningsgruppe og ansiennitet. Oversikt over tillegg finner du lenger ned i artikkelen.

Helge- og nattarbeid

I tillegg har YS Kommune fått gjennomslag for betydelig økning av tillegg for både helgearbeid og nattarbeid.

– Dette gir et ytterligere godt lønnsløft for de av våre medlemmer som går i turnus og jobber natt, sier Ruud Thorkildsen.

  • Delta har fått gjennomslag for kravet om å dele opp kvelds- og nattillegget. Det blir et eget nattillegg mellom 21.00 og 06.00 for turnusarbeidere på minst 25 prosent av timelønn, minimum 70 kroner i timen.
  • Arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales med et tillegg på minst 22 prosent av timelønn. Lørdags- og søndagstillegget er minimum 70 kroner i timen.
  • Også de som har arbeidstiden fastsatt i særavtaler (Brann), blir nå omfattet av dette lørdags- og søndagstillegget.
  • De nye ubekvemstilleggene gjelder fra 1.1. 2023.

Videreutdanning og ansiennitet

Delta har også fått gjennomslag for at det blir enklere for de som tar videreutdanning å få ny relevant stillingskode og høyere lønn. 

Delta og YS Kommune vant også fram med kravet om at også tidligere yrkeserfaring fra privat sektor skal godskrives i lønnsansienniteten ved ansettelse. 

I tillegg får også faglederne et godt lønnsløft med dette resultatet.

– Kommunesektoren drives av et mangfold av yrkesgrupper. For YS Kommune har det vært viktig å ivareta helheten oppgjøret. Det har vi fått til, sier Ruud Thorkildsen.  

Lokale forhandlinger

Det er ikke avsatt pott til lokale forhandlinger for ansatte i kapittel 4, mens ansatte i kapittel 3 og 5 forhandler lønn lokalt som vanlig.

Stillingskode for helsefagarbeider

Stillingskode 7076 endres fra Hjelpepleier til 7076 Helsefagarbeider/Hjelpepleier.

Lønn til hovedtillitsvalgt

Lønnen til frikjøpt tillitsvalgt er hevet til minimum 476 000 kroner fra 1.5.2022.

Uravstemning

Årets oppgjør går til uravstemning blant Deltas medlemmer i kommunene. I uravstemningen skal medlemmene si ja eller nei til resultatet av lønnsoppgjøret.

Uravstemningen sendes ut 7. juni med svarfrist 14. juni kl. 15.00.

> Last ned og les meklerens møtebok og forslag (pdf)

Tabeller over lønnstillegg og garantilønn

> Tabell over sentrale tillegg (pdf)

> Tabell over garantilønn og ansiennitetstillegg (pdf)

Sentrale tillegg pr. 1. mai 2022

0 år​

2 år​

4 år​

6 år​

8 år​

10 år​

16 år​

Stillinger uten særskilt krav om utdanning​

12000 ​

12000 ​

12000 ​

12000 ​

12000 ​

12000 ​

12000 ​

Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende 
fagarbeiderstillinger​

14300 ​

14300 ​

14300 ​

14300 ​

14300 ​

14300 ​

14300 ​

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning​

14300 ​

14300 ​

14300 ​

14300 ​

14300 ​

14300 ​

14300 ​

Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning​

14700 ​

14700 ​

14700 ​

14700 ​

14700 ​

14700 ​

14800 ​

Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning​

14800 ​

14800 ​

14800 ​

14800 ​

14800 ​

15800 ​

16800 ​

Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning​

15300 ​

15300 ​

15300 ​

15300 ​

15300 ​

15300 ​

15300 ​

Lektor stillinger med krav om mastergrad​

15500 ​

15500 ​

15500 ​

15500 ​

15500 ​

15500 ​

15500 ​

Lektor med tilleggsutdanning​

16100 ​

16100 ​

16100 ​

16100 ​

16100 ​

16100 ​

16100 ​

Overgangsordning til ny garantilønnsmodell for medlemmer med 0 og 2 års ansiennitet​

Tilleggene gis pr 1. mai 2022

Stillingsgruppe​

0 år​

2 år​

Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger​

11 000​

3 500​

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning​

10 700​

3 500 ​

Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning​

20 900​

10 200​

Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning​

21 200​

10 400​

Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning​

15 000​

5 000​

Lektor stillinger med krav om mastergrad​

15 500​

5 700​

Lektor med tilleggsutdanning​

16 100​

5 700​

Har du spørsmål?

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.