Enighet i lønnsoppgjøret i staten – dette er resultatet

ENIGHET I STATSOPPGJØRET. Marit Solheim er 2. nestleder i Delta og leder for Deltas forhandlingsutvalg i staten.
ENIGHET I STATSOPPGJØRET. Marit Solheim er 2. nestleder i Delta og leder for Deltas forhandlingsutvalg i staten. Foto: Per Tandberg

Det er enighet i meklingen mellom YS Stat og staten om årets lønnsoppgjør. Alle er garantert et sentralt lønnstillegg på minst 10 000 kroner, og i tillegg kommer lokale forhandlinger.

Resultatet har en ramme på 3,84 prosent, noe som er mer enn det som ble oppnådd i frontfaget. Lønnstilleggene blir fordelt med 70 prosent sentrale tillegg og 30 prosent som blir fordelt i lokale forhandlinger, og har virkning fra 1. mai

– Vi er fornøyde med at vi unngikk streik og fant en løsning som gir Deltas medlemmer et akseptabelt lønnstillegg i år.  Vi har oppnådd et helhetlig resultat som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet fra i fjor, sier Marit Solheim, 2. nestleder i Delta og leder for Deltas forhandlingsutvalg i staten.

– Dette oppgjøret gir våre medlemsgrupper et løft. De er helt vesentlige for at statlig sektor skal fungere og vi er tilfredse med at arbeidsgiver anerkjenner det, sier Solheim. 

Hun er likevel tydelig på at hun gjerne skulle hatt mer. Staten står foran store rekrutteringsutfordringer i årene som kommer.

–  Lønn er helt avgjørende for å sikre at det fortsatt skal være attraktivt å jobbe i staten og for å beholde viktig kompetanse. Staten må legge opp sin lønnspolitikk deretter, sier Solheim.

Likelønnsprofil

2022 05 21 Arnesen riksmekleren foto Vetle Daler.jpg
YS Stat-leder Pål N. Arnesen. Foto: Vetle Daler

Det er YS Stat som forhandler på vegne av Delta og øvrige forbund i YS som har medlemmer i staten.

YS Stat-lederen er fornøyd med også å ha fått på plass et enklere og bedre lønnssystem i staten.

– Vi får nå et system som er mer moderne, lettere å bruke for de tillitsvalgte, og som sikrer flere av våre medlemmer en automatisk lønnsutvikling. Dette har vi jobbet med siden 2016, og vi er glade for at arbeidet endelig er i mål, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

I tillegg er minstelønnssatsene økt, og alle førstekonsulenter heves ett lønnstrinn.

– Det er mange kvinner som har denne stillingsbetegnelsen, så dette ivaretar vårt ønske om en likelønnsprofil, sier Arnesen.

LES MER: Spørsmål og svar om nytt lønnssystem

Uravstemning

Årets oppgjør går til uravstemning blant Deltas medlemmer i staten. I uravstemningen skal medlemmene si ja eller nei til resultatet av lønnsoppgjøret.

Resultatet i korthet

Sentralt avtalt lønnstillegg

 • Lønnstrinn 19 - 64: Kr 10.000
 • Lønnstrinn 65 - 101: 1,7 prosent
 • Alle i stillingskode 1408 Førstekonsulent får i tillegg ett ekstra lønnstrinn.
 • Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2022.

Natt, lørdags- og søndagstillegg 

Tilleggene er økt til:

 • «Skumringstillegg» kr 25,- pr time​
 • Lør-/søndagstillegg kr 65,- pr time​
 • Reservetjeneste/hvilende vakt:​
  • Fra 0600-2000,- kr 15,- pr løpende time​
  • Fra 2000-0600,- kr 25,- pr løpende time​
 • Delt dagsverk kr 250,- pr arbeidsdag​

Sosiale bestemmelser

 • Satsene i gruppelivsordningen er økt.
 • Ekstra omsorgsdager for de med to barn

Lokale forhandlinger

Det settes av 0,85 prosent til lokale forhandlinger pr 1. mai. De lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2022.

Lønn til tillitsvalgt

Lokal lønnspolitikk skal omfatte tillitsvalgtes lønnsutvikling, og tillitsvalgte skal ikke tape lønnsmessig på vervet.

 • For nærmere informasjon, se Riksmeklerens møtebok - blir publisert så snart den foreligger 

Nytt lønnssystem: Dette betyr det for deg

De som til nå har vært innplassert i stillingskode med lønnsramme blir nå overført til lønnsstige. De som er direkte innplassert (f eks stillingskode 1434 Rådgiver), blir ikke berørt av dette.

Alle lønnsrammer erstattes med to lønnsstiger​:

 1. Kort lønnsstige har lengde på 10 år med 1,1% årlig stigning​.
 2. Lang lønnsstige har lengde på 16 år med 1,1% årlig stigning de 10 første årene, og deretter 0,55% årlig stigning de 6 siste årene​.

Det betyr at nyansatte eller ansatte som får ny stillingskode vil innplasseres på år 0 i stigen, og dermed få en årlig lønnsstigning i henholdsvis 10 eller 16 år.

Lønnstabell

Hovedlønnstabell for Deltas medlemmer i staten gjeldende fra 1. mai 2022:

Lønnstrinn

Bruttolønn
pr. år i kroner

Lønnstrinn

Bruttolønn
pr. år i kroner

19

319 800

61

563 500

20

323 300

62

573 900

21

327 300

63

584 700

22

330 900

64

593 500

23

334 800

65

604 400

24

338 800

66

615 000

25

343 000

67

626 300

26

347 300

68

636 700

27

351 300

69

648 700

28

355 300

70

661 400

29

359 100

71

677 000

30

363 100

72

689 100

31

366 700

73

701 300

32

370 900

74

714 000

33

374 800

75

728 100

34

379 000

76

746 900

35

383 200

77

765 600

36

387 500

78

790 100

37

392 300

79

814 900

38

397 100

80

839 900

39

401 800

81

864 500

40

406 900

82

888 200

41

412 000

83

911 700

42

417 900

84

935 300

43

423 500

85

965 000

44

429 600

86

994 200

45

435 600

87

1 024 200

46

441 900

88

1 047 600

47

449 900

89

1 071 200

48

456 800

90

1 094 800

49

464 200

91

1 118 700

50

471 300

92

1 142 100

51

478 300

93

1 165 800

52

485 800

94

1 189 400

53

493 700

95

1 213 200

54

501 200

96

1 236 300

55

509 500

97

1 259 500

56

517 600

98

1 282 600

57

526 100

99

1 304 800

58

534 900

100

1 326 900

59

544 400

101

1 349 100

60

553 500

 

 

Deltas medlemmer i staten

Delta har medlemmer i blant annet disse statlige virksomhetene:

 • NAV og Helfo
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Havforskingsinstituttet
 • Landbruksdirektoratet
 • Fiskeridirektoratet
 • Sivilforsvaret
 • Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
 • Statens havarikommisjon
 • Utanriksdepartementet
 • Kriminalomsorgen
 • Hovedredningssentralen
 • Skatteetaten