Enighet i hovedoppgjøret 2022 mellom Delta og vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)

Enighet i hovedoppgjøret 2022 mellom Delta og vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)
Foto: NTB Scanpix/ Gorm Kallestad

Alle får et generelt tillegg på 4 kroner i timen fra 1. mai 2022. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger.

Forhandlingene mellom Delta og ASVL omfattet både hovedavtalen og overenskomsten, og ble gjennomført 5. januar 2023.

Det gis et generelt tillegg på 4 kroner per time. Tillegget gis med virkning fra 1. mai 2022 og er i tråd med det som er gitt i frontfaget.

Lokale forhandlinger

I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger på den enkelte bedrift. Det understrekes at forhandlingene skal være reelle. 

Viktige endringer i hovedavtalen og i overenskomsten

Årets forhandlinger har vært noe mer omfattende enn tidligere, og Delta har fått gjennomslag for flere viktige krav.

Vær oppmerksom på blant annet følgende endringer:

  • Hovedavtalens bestemmelser om tillitsvalgtes rett til fri er konkretisert og forbedret.
  • Lønnsbestemmelsen i overenskomstens paragraf 4 er noe endret. Det er presisert at lønn skal fastsettes som månedslønn. I tillegg er det en ny bestemmelse om oppretting av oppståtte lønnsmessige skjevheter.
  • Overenskomsten har en ny bestemmelse som åpner for bruk av hjemmekontor.
  • Matpengesatsen økes til 96 kroner.
  • Ammebestemmelsene er noe endret.
  • Bestemmelsene om lønn til etterlatte er oppdatert.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med våre rådgivere i Delta Direkte, mandag til fredag, kl. 08–20. Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta.