Enighet i Oslo kommune etter krevende mekling

IVARETA MANGFOLDET: Lederen for Delta Oslo og forhandlingsleder i YS kommune Oslo, Mona Bjørnstad, sier det har vært viktig å ivareta helheten i oppgjøret på vegne av mangfoldet av yrkesgrupper som driver kommunesektoren.
IVARETA MANGFOLDET: Lederen for Delta Oslo og forhandlingsleder i YS kommune Oslo, Mona Bjørnstad, sier det har vært viktig å ivareta helheten i oppgjøret på vegne av mangfoldet av yrkesgrupper som driver kommunesektoren. Foto: Siv M. Bjelland

- Vi har oppnådd en akseptabel løsning som ligger over frontfaget, og fått gjennomslag for viktige krav for våre medlemmer, sier leder for Delta Oslo og forhandlingsleder for YS kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Over et døgn på overtid ble det enighet i den krevende meklingen i årets kommuneoppgjør for YS-medlemmer i Oslo kommune. 

Oslooppgjøret har en ramme på 3,84 prosent. Alle får et generelt lønnstillegg på 3,71 %, minimum kr 18.800,-

- Vi har fått til et helhetlig resultat som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet fra i fjor, sier leder for Delta Oslo og forhandlingsleder for YS kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Kravene til Delta og YS Kommune Oslo

Dette er de viktigste gjennomslagene:

  • Generelt lønnstillegg på 3,71 %, minimum kr 18.800,-
  • Økte lørdags- og søndagstillegg

Last ned

 

Øker tillegg for lørdags- og søndagsarbeid

YS Kommune Oslo har fått fullt gjennomslag for økning av tillegg for både lørdags- og søndagsarbeid:

  • Ordinært lørdags/søndagstillegg økes fra kr 50,- til kr 55,- fra kl 00.00 lørdag til søndag kl 24.00.
  • Helgesatsen ved arbeid 19 eller flere helger, eller minst 285 timer i løpet av et år økes fra kr 100, – kr 105,- pr time.
  • Satsen for minst 345 arbeidstimer i løpet av et år gir et tillegg som økes fra 120, på kr. 125 pr. time i tiden lørdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00.

- Dette gir et ytterligere lønnsløft for de av våre medlemmer som jobber lørdager og søndager, sier Bjørnstad.

Kompetanse

Partene er enige om at det skal legges til rette for at de ansatte får benyttet kompetansen sin.

- Vi er glade for at partene er enige om viktigheten av rett kompetanse på rett sted, sier Bjørnstad.

Videre sier avtalen at årlige medarbeidersamtaler skal brukes for å dra nytte av, og utvikle den enkeltes kompetanse. Arbeidsgiver skal følge opp muligheter for lønnsutvikling, og eventuell innplassering i ny stillingskode som reflekterer kompetanseutviklingen.

Oppgjøret går nå til uravstemning.

Forhandlingsdelegasjonen 1 YS Kommune Oslo foto Siv M Bjelland.jpg
Forhandlingsutvalget i YS Oslo kommune (fra venstre): Simen Bjerke (Delta), Odin Stavheim Aasen (Delta), Wenche Svoor (Delta), Irene Memia Mejri (Delta), Roar Vea (Skolelederforbundet), Malin Vestli (Parat), Morten Dahl (Parat), Morten Sælensminde (Skolelederforbundet), Barbro Storli Møien (Delta) og Mona Bjørnstad (leder i Delta Oslo og forhandlingsleder for YS-K Oslo). Foto: Siv M. Bjelland

Dette er YS i Oslo kommune

  • YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet og Parat organiserer ansatte innenfor en rekke yrkesgrupper i Oslo kommune som renholdere, helsefagarbeidere, ansatte og ledere i barnehager og skoler, vernepleiere, administrasjon – og driftspersonell, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, aktivitører, ansatte i brann- og redning, ansatte i tannhelsetjenesten og kulturansatte. 
  • I 2022 er det et hovedoppgjør. Det vil si at det ikke bare er økonomien som oppe til vurdering, men alle bestemmelsene i overenskomsten. Annethvert år er det hovedoppgjør og da forhandles alle bestemmelsene i hovedavtalen (dok 25).
  • Oslo kommune er et eget tariffområde med egen hovedavtale og egen pensjonskasse.
  • Oslo kommune har mer enn 50 000 ansatte, og er en av landets største arbeidsplasser.

Har du spørsmål?

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.