Enighet i kirkeoppgjøret 2022 - slik ble resultatet

Forbundsleder Trond Ellefsen (.t.h.) og spesialrådgiver på arbeidslivsavdelingen Irmelin Stødle (t.v.) har forhandlet for Deltas medlemmer i Den norske kirke.
Forbundsleder Trond Ellefsen (.t.h.) og spesialrådgiver på arbeidslivsavdelingen Irmelin Stødle (t.v.) har forhandlet for Deltas medlemmer i Den norske kirke. Foto: Siv M. Bjelland

- Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyd med å ha funnet en løsning, sier Deltaleder Trond Ellefsen.

Lønnsoppgjøret for Den norske kirke er nå sluttført.

- Vi har fått gjennomslag for flere krav som er viktige for Deltas medlemmer, sier forbundsleder Trond Ellefsen, som har ledet forhandlingene i kirkeoppgjøret.

Resultatet sendes nå ut på uravstemning til våre medlemmer i kirkelig sektor. 

Oppgjøret har en økonomisk ramme på nivå med kommunal sektor. 

Ny lønn fra 1. mai

Alle Deltas medlemmer får mellom 12.000 og 18.000 kroner i sentrale lønnstillegg, avhengig av stillingsgruppe og ansiennitet. Unormerte stillinger gis et lønnstillegg på 2,6 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2022.  

Her finner du din nye lønn:

Tabell med lønnstillegg 1.5. 2022:

 

0

2

4

6

8

10

16

1 Lgr 1

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

2 Lgr 2

25 300

19 200

15 200

13 300

13 300

13 300

13 300

2 Lgr 2b

25 000

19 200

15 200

13 300

13 300

13 300

13 300

3 Lgr 3

33 100

22 400

12 200

13 000

13 500

14 400

14 800

4 Lgr 4

34 000

23 200

12 800

13 300

14 200

15 500

16 000

4 Lgr 4b

34 000

23 200

12 800

12 800

14 200

15 500

16 000

5 Lgr 5

30 300

20 600

15 000

15 300

15 300

16 400

18 000

 

Tabell med nye garantilønnssatser 1.5. 2022:

 

0

2

4

6

8

10

16

1 Lgr 1

324 900

331 400

334 200

337 200

345 300

391 600

431 400

2 Lgr 2

388 200

388 200

388 200

391 300

402 300

441 900

456 300

2 Lgr 2b

408 200

408 200

408 200

411 300

422 300

462 400

475 400

3 Lgr 3

446 600

446 600

446 600

457 600

468 300

509 600

517 900

4 Lgr 4

478 100

478 100

478 100

483 900

490 000

532 600

558 100

4 Lgr 4b

503 100

503 100

503 100

508 900

515 000

557 600

583 100

5 Lgr 5

536 200

536 200

536 200

541 800

562 300

596 900

635 800

Lokale forhandlinger 

Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger, og det er satt av 1 prosent av lønnsmassen til dette. Lokale tillegg vil ha virkning fra 1. juli.  

- At det nå skal gjennomføres lokale forhandlinger i fellesråd/menighetsråd, vil gi våre medlemmer mulighet til å oppnå ytterligere lønnstillegg i år. sier Trond Ellefsen.

De lokale forhandlingene skal være sluttført innen 31. desember 2022.  

Lønnsansiennitet, kompetanse og deltid 

Viktige gjennomslag for Delta i dette oppgjøret:

  • All offentlig og privat tjeneste skal fra nå av godskrives i lønnsansienniteten.
  • Gjennomført videreutdanning i tråd med avtale, gir rett til ny relevant stillingskode og høyere lønn. 

Det er utstrakt bruk av deltidsstillinger i Den norske kirke. Dette er partene enige om å kartlegge nærmere i kommende periode. I tillegg skal et partssammensatt utvalg jobbe med løsninger for å få ned uønsket deltidsbruk.

Ikke enighet om tilleggslønn

Som en del av løsningen på kirkestreiken i 2020 avtalte partene at satser for tilleggslønn, skulle være tema i forhandlingene i 2022.

Hittil har ansatte i rettsubjektet Den norske kirke, og de som jobber i fellesråd/menighetsråd hatt ulik lønn. Partene klarte ikke å bli enige om felles satser, dermed går spørsmålet om tilleggslønn videre til nemndsbehandling (se forklaring i faktaboks lenger nede).  

- Vi har sammen med de andre organisasjonene forsøkt å finne en felles løsning på tilleggslønn som kan ivareta både ansatte i fellesråd/menighetsråd, og de som er ansatt i rettsubjektet Den norske kirke, sier Trond Ellefsen.

- Jeg er skuffet over at partene ikke klarte å løse dette i forhandlingene, sier han.

Utvalg skal se på felles lønnssystem 

Mulighetene for et enhetlig lønnssystem har vært diskutert, uten at partene har blitt enige. Dette skal det jobbes videre med fram mot tariffoppgjøret i 2023.

Nemndsbehandling

  • Nemndsbehandling er en tvisteløsningsmekanisme. Hvis partene ikke blir enige om en løsning kan de velge å sende problemstillingen til en nemndsbehandling for å få et resultat.
  • Nemnden i dette tilfellet vil bestå av inntil 3 representanter fra arbeidstakersiden og 3 fra arbeidsgiversiden. 
  • I tillegg oppnevnes en representant fra Riksmekleren, som leder nemnda Nemndas avgjørelse blir bindende for partene.