Lønnsoppgjøret i Spekter 2022: Enighet i første runde

Enighet i de innledende Spekter-forhandlingene. Ved 02.30-tiden natt til onsdag 6. april kunne YS Spekter- og Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen (t.h.) og administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter, fastslå at det var enighet i første runde. Nå fortsetter forhandlingene. (Foto: Liv Hilde Hansen, YS).
Enighet i de innledende Spekter-forhandlingene. Ved 02.30-tiden natt til onsdag 6. april kunne YS Spekter- og Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen (t.h.) og administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter, fastslå at det var enighet i første runde. Nå fortsetter forhandlingene. (Foto: Liv Hilde Hansen, YS).

YS-medlemmene i tariffområdet Spekter er sikret et lønnstillegg på minimum 7800 kroner i året før forhandlingene nå fortsetter lokalt. Sykehusansatte forhandler senere.

– Vi forventer at våre medlemmer i de videre forhandlingene får ytterligere tillegg slik at de sikres økt kjøpekraft, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, Delta-leder og forhandlingsleder i YS Spekter.  

De innledende forhandlingene er første fase i lønnsoppgjøret i Spekter.

Forhandlingene i Spekter pågår i flere runder. Det innebærer at: 

  • Det blir nå lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Kronetilleggene som det nå er enighet om blir altså ikke det endelige resultatet, men er en minimumssikring. Deretter avsluttes tariffoppgjøret i sentrale forhandlinger. 

– Tillitsvalgte har en viktig oppgave som forhandlingsledere. Jeg ønsker lykke til, og vil oppfordre medlemmene til både å gi innspill til, og støtte opp om arbeidet. De tillitsvalgte tar på seg viktige oppgaver på vegne av medlemmene, sier Ruud Thorkildsen.  

Partene er enige om at det under forhandlingene skal legges vekt på likestilling/likelønn og at det skal tilrettelegges for likestilling, mangfold, integrering og livsfasebehov. 

Helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale er ikke omfattet av lønnsdelen av de innledende sentrale forhandlingene. Lønnsforhandlingene for disse virksomhetene finner sted senere våren 2022.   

Øvrige oppgjør

Disse virksomhetene er omfattet av innledende A-forhandlinger

De sentrale innledende forhandlingene mellom YS Spekter og Spekter gjelder lønnsoppgjøret for 14.000 YS-medlemmer i Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet. De er ansatt i blant annet Vy, Vy Buss, NRK, Avinor, Norges Bank, studentsamskipnader, Vinmonopolet, Innovasjon Norge, Trygg Trafikk, Posten, barnehager og teatre og museer og virksomheter innenfor omsorg og rehabilitering.

Merk at forhandlingene ikke omfatter helseforetakene og sykehus med driftsavtaler, les mer under.

Dette skjer i Spekter-forhandlingene

Partene skal i A-forhandlingene bli enige om generelle tillegg og sentrale føringer samt frister for å gjennomføre forhandlinger i de enkelte virksomhetene.

De endelige lønnstilleggene i Spekter-virksomhetene avtales i de lokale forhandlingene ute i virksomhetene, i såkalte B-forhandlinger.

Område 10 Helseforetak med sykehusdrift og område 13 Sykehus med driftsavtale

Merk at minimums lønnstillegg som blir avtalt i A-forhandlingene mellom Spekter og YS Spekter, ikke gjelder helseforetakene og sykehus med driftsavtale (områdene 10 og 13).

For disse virksomhetene blir det gjennomført egne, sentrale forhandlinger om sosiale bestemmelser (A1) og lønns- og andre arbeidsvilkår (A2), eventuelt etterfulgt av forhandlinger i de respektive virksomhetene (B-forhandlinger).

Frister for videre forhandlinger

Lokale B-delsforhandlinger

Område 1 Kultur
22. april kl. 23.59

Område 2 Norges Bank
6. mai kl. 15.00

Område 6 NRK
6. mai kl. 15.00

Område 8 Posten
6. mai kl. 15.00

Øvrige områder, unntatt områdene 10, 11 og 13:
13. mai kl. 12.00

Sentrale A2-forhandlinger 

Område 10 Helseforetak med sykehusdrift, område 11 Øvrige Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale: 
Avtales senere. Det gjelder også for uplasserte virksomheter som enten er helseforetak eller som er eid av helseforetak.