Enighet i meklingen for Deltas medlemmer i Spordrift

Tor Raymond Halvorsen, hovedtillitsvalgt for Delta i Spordrift AS.
Tor Raymond Halvorsen, hovedtillitsvalgt for Delta i Spordrift AS.

Deltas medlemmer i Spordrift får et generelt tillegg på 22 000 kroner. Det er også avsatt en pott som partene skal fordele etter oppgjøret.

– Jeg er tilfreds med at vi kom til enighet i meklingen, men resultatet løser ikke utfordringene med å rekruttere og beholde signalmontører, sier hovedtillitsvalgt for Delta i Spordrift, Tor Raymond Halvorsen.

– Vi fortsetter vårt arbeid for lønn og arbeidstidsbestemmelser som sikrer kompetanse og bemanning i en virksomhet som er helt avgjørende for at togene går.   

Dette er resultatet:

  • Generelt tillegg på 22 000 kr.
  • Dagens ordning for beredskapsvakter opprettholdes.
  • Nytt og enklere lønnssystem.

Deltas medlemmer i Spordrift vil få ytterligere informasjon fra hovedtillitsvalgt i Spordrift.

Les mer i protokollen. 

Om Spordrift

Spordrift AS er et helstatlig selskap, som ble skilt ut fra Bane NOR i 2019. Spordrift leverer drift- og vedlikeholdstjenester for jernbane-infrastrukturen.

Spordrift er medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, og overenskomsten er plassert i Spekter område 9 - Øvrige virksomheter.

Deltas medlemmer i Spordrift er tilknyttet Signal- og Teleteknikernes Forening og Delta Jernbane.