Lønn og avtaler for ansatte i statlige virksomheter

Deltas medlemmer i statlige virksomheter hører til i tariffområde Stat.

De statlige medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er regulert i Hovedtariffavtalen i staten. 

Gjennom årlige forhandlinger med staten blir medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår ivaretatt.

Tariffoppgjøret 2022

I år er det hovedtariffoppgjør. Da forhandles det både om lønn og endringer i de andre bestemmelsene i hovedtariffavtalen.

Oppstart: 20. april 2022
LES ARTIKKEL: Krever solid økning av kjøpekraften

Forhandlingsfrist: 30. april 2022 klokka 24.00
LES ARTIKKEL: Brot i forhandlingane – fare for streik i staten

Streikevarsel: 19. mai 2022
LES ARTIKKEL: YS Stat varslar streik frå 24. mai

Meklingsfrist: 23. mai klokka 24.00 

Enighet etter mekling: 24 mai 2022
LES ARTIKKEL: Enighet i lønnsoppgjøret i staten – dette er resultatet

Nyttig for tillitsvalgte

Deltas streikehåndbok (krever innlogging)

Protokoll lønnskjøring ved eventuell streik i staten

Protokoll prinsipielle spørsmål ved eventuell streik i staten

Tariffoppgjøret 2021

Lønnsoppgjøret i kroner og øre

Mellomoppgjøret endte med en ramme mellom 2,74 prosent.

Dette fordeler seg slik:

  • Alle får et  prosenttillegg på 0,9% og kronetillegg på kr 1500,-. Tilleggene gis fra 1. mai.
  • I tillegg får lønnstrinn 19-50 kr 4000 som lavtlønnstillegg med virkning fra 1. mai.
  • Lønnstrinn 51-69 får også ytterligere tillegg, som et likelønnstillegg. Dette utgjør kr 3800 på lønnstrinn 51, og deretter blir tillegget nedjustert med kr 200 pr lønnstrinn opp til 69, med virkning fra 1. mai.

Lokale forhandlinger: Det settes av 1,8 prosent til lokale forhandlinger pr 1. juli. De lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober.

Lønnsplan for  Stat 2021.png

Resultat av mekling 27. mai: Enighet etter mekling i staten - slik er resultatet

> Last ned Riksmeklerens møtebok fra 27. mai

Brudd 29. april: Brudd i tariffoppgjøret i staten

Oppstart 26. april: Lønnsoppgjøret i staten 2021: Kjøpekraften skal sikres

AVTALER: Hovedavtale, hovedtariffavtale og særavtaler

Mest for deg som er tillitsvalgt