Lønn og avtaler for ansatte i Oslo kommune

Delta ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med Oslo kommune.

Oslo kommune er et eget tariffområde med egne avtaler.

I de årlige forhandlingene avtales størrelsen på lønnstilleggene for de ulike arbeidstakergruppene, samt andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom og lignende.

Avtaler Oslo kommune

Tariffoppgjøret 2021

Forhandlingsstart: 23 april
Frist: 30. april kl. 24.00
Brudd(30. april) Oppgjøret til mekling
Enighet i mekling (27. mai): Enighet etter mekling på overtid - her er resultatet for Oslo

 

Tariffoppgjøret 2020

Mest for deg som er tillitsvalgt

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}