Lønn og avtaler for ansatte i Oslo kommune

Delta ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med Oslo kommune.

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere og er et eget tariffområde med egne avtaler.  

I de årlige forhandlingene avtales størrelsen på lønnstilleggene for de ulike arbeidstakergruppene, samt andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom og lignende.

Avtaler Oslo kommune

Tariff 2024

Forhandlingsstart: 22. april

Frist: 30. april

Tariff 2023

Mest for deg som er tillitsvalgt

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}