Lønn og avtaler for ansatte i Oslo kommune

Delta ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med Oslo kommune.

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere og er et eget tariffområde med egne avtaler. 

I de årlige forhandlingene avtales størrelsen på lønnstilleggene for de ulike arbeidstakergruppene, samt andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom og lignende.

Lønn og avtaler

Lønnstabell

Hovedavtale

Inneholder hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og Delta (KFO) i 2002. Avtalene gjelder fremdeles .

Avtaler

Mest for deg som er tillitsvalgt

Tariffperioden 2024-2026

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}