Lønn og avtaler for ansatte i Oslo kommune

Delta ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med Oslo kommune.

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere og er et eget tariffområde med egne avtaler.  

I de årlige forhandlingene avtales størrelsen på lønnstilleggene for de ulike arbeidstakergruppene, samt andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom og lignende.

Avtaler Oslo kommune

Tariff 2022

Forhandlingsstart: 20. april
Frist: 30. april kl. 24.00

Brudd: 29 april - Brudd i tarifforhandlingene - kan bli streik i Oslo kommune
Meklingsfrist: 23. mai kl. 24.00
Enighet 25. mai: Enighet i Oslo kommune etter krevende mekling

Mest for deg som er tillitsvalgt

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}