SkL går fra 4. januar 2022 inn i Delta som en selvstendig organisasjon

Inntil videre viderefører SkL sin egen nettside.

> Til SkLs nettside

{{article.displayName}}