Om Skatteetatens landsforbund (SkL)

Vi kan Skatteetaten! Skatteetatens Landsforbund (SkL) er en selvstendig organisasjon i Delta. SkL er til stede på alle nivå i Skatteetaten hvor beslutningene tas og har medlemmer i alle stillingsgrupper.

SkL er fra 4. januar 2022 en selvstendig organisasjon i Delta.

Vi er partipolitisk uavhengige, til stede på alle etatens nivå hvor beslutningene tas og har medlemmer i alle stillingsgrupper!

Vi har:

 • direkte innflytelse som gir deg medbestemmelse
 • dyktige tillitsvalgte sentralt og lokalt
 • eget sekretariat med solid kompetanse
 • eget medlemsblad med interessante artikler
 • et eget Ung-utvalg for medlemmer til og med 36 år

Vi jobber for:

 • gode lønns- og arbeidsvilkår
 • et inkluderende arbeidsmiljø
 • å påvirke Skatteetatens utvikling
 • å påvirke politiske beslutninger

Vi representerer deg i:

 • sentrale tariffoppgjør
 • lokale lønnsforhandlinger hvor dyktige tillitsvalgte forhandler lønn for deg
 • medbestemmelsesmøter på alle nivå

Vi gir deg:

Vi tilbyr: 

 • kurs for tillitsvalgte
 • kommunikasjonstilbud for alle medlemmer
 • medlemskonferanser sentralt og lokalt
 • kurs i kravskriving før lokale forhandlinger

Deltas medlemstilbud

Som medlem i SkL kan du også benytte deg av medlemstilbudet i Delta.