SkL-info fra divisjonen

Det skrives informasjon fra hovedavtemøter i Skattedirektoratet og fra hovedavtalemøter i divisjonene. Siden er under arbeid og informasjonen vil bli lagt ut etter hver.