Divisjonene SKD, Utvikling og IT

Ta gjerne kontakt med SkL-tillitsvalgte Karen Marie Schnell, William Harper Hjelmås og Evy Gruer-Larsen i divisjonene IT, Utvikling og SkD

Vi jobber for:

  • Å få medbestemmelse i de riktige stedene og foraene
  • Ha et godt samarbeid med alle
  • Gi rask og riktig informasjon til deg
  • Trygghet i omstilling og for å sikre dine rettigheter
  • En god felles kultur
  • Å gi en god og trygg støtte i en krevende tid

Ta gjerne kontakt med oss, vi er der for dere.

Du kan også da direkte kontakt med hovedtillitsvalgt eller vara hovedtillitsvalgt i Delta Appen. Her kan du stille generelle spørsmål. Husk at henvendelser som inneholder personlig opplysninger ikke skal gjøres her.

SKD og divisjonene IT og Utvikling

Hovedtillitsvalgt med varaer i divisjon IT

Karen Marie Schnell
Hovedtillitsvalgt for SkL i divisjon IT

William Harper Hjelmås
1. vara hovedtillitsvalgt

Evy Gruer-Larsen
2. vara hovedtillitsvalgt

Merete Pettersen
Avdelingstillitsvalgt i IT

Hovedtillitsvalgt med vara i SKD

Karen Marie Schnell
Hovedtillitsvalgt for SkL i SKD

Hovedtillitsvalgt med vara i divisjon Utvikling

Karen Marie Schnell
Hovedtillitsvalgt for SkL i divisjon Utvikling