10 gode grunner til å velge Delta og SkL

10 gode grunner til å velge Delta og SkL

Jobber du, eller skal du jobbe, i Skatteetaten? Bli medlem i SkL og Delta! Da får du en partipolitisk uavhengig fagforening med dyktige tillitsvalgte som er nær medlemmene.

1. Styrke

Med medlemskap i SkL og Delta står du sterkere på arbeidsplassen og får større muligheter til påvirkning. SkL har spisskompetanse innenfor Skatteetaten og har mange medlemmer og tillitsvalgte der, mens Delta er en breddeorganisasjon med lang erfaring innenfor offentlig tjenesteyting.

2. Dyktige tillitsvalgte

  • Vi holder oss oppdatert på dine vegne
  • Vi kan både kommunen og Skatteetaten
  • Vi får fortløpende grundig opplæring og oppfølging i rollen som tillitsvalgt.
  • Vi stiller godt forberedt i møter med arbeidsgiver 
  • Vi er løsningsorienterte og konstruktive, og bidrar til god utvikling på arbeidsplassen

3. Vi er partipolitisk uavhengig

SkL og Delta er partipolitisk uavhengige. Vi samarbeider med dem som kan styrke medlemmenes interesser.

4 Trygghet i omstilling

Støtt deg på vår kunnskap og erfaring. Vi har lokale tillitsvalgte som kan lov- og avtaleverket, dyktige rådgivere og gir advokatbistand ved behov.

5. Medbestemmelse og innflytelse

SkL og Delta jobber aktivt for å få til gode arbeidsplasser. Våre tillitsvalgte møter arbeidsgiver på alle nivå. Som medlem kan du være med å påvirke beslutninger ved å gi oss råd og innspill.

SkL er det eneste forbundet i Skatteetaten med fulle partsrettigheter. SkL sitter ved forhandlingsbordet på alle nivåer.

6. Gode medlemsfordeler

Som medlem i SkL og Delta er det mye penger å spare! Faktisk så mye at du kan spare inn det medlemskapet koster og mer til. De to første månedene er gratis. Slik blir det enklere for deg å prøve ut medlemstilbudet.

7. Faglig utvikling

SkL arrangerer jevnlig medlemskonferanser på kontorene, fysisk eller digitalt. SkL har også lang tradisjon for årlige konferanser og kurs.

8. Vi forhandler lønn for deg

Delta og SkL jobber for at du skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår. SkL har plass ved forhandlingsbordet i sentrale lønnsoppgjør.

9. Hjelp når du trenger det

Delta tilbyr gratis rådgivning til deg og alle andre medlemmer mandag til fredag kl. 08.00–20.00. Ring 02125, chat eller send e-post, og du får svar fra en av våre rådgivere. Ingen andre fagforeninger har det samme tilbudet! I tillegg har SkL og Delta tillitsvalgte som kjenner din arbeidsplass og som taler din sak. Du kan også ringe direkte til SkL dersom du lurer på noe om Skatteetaten.

10. God informasjon

Vi gir deg rask og nyttig informasjon, på e-post, nett og i medlemsbladet SkL Nytt.

SkL

  • SkL er den nest største fagforeningen i Skatteetaten og den største YS-organisasjonen der.
  • Partipolitisk uavhengige.
  •  SkL har totalt ca 1950 medlemmer og organiserer i alle enheter i Skatteetaten og innenfor alle yrkes- og utdanningsgrupper. Medlemmer spenner fra ledere på høyt nivå til ordinære medarbeidere.
  •  Les mer på skl.no

Delta

Delta er den største arbeidstakerorganisasjonen i YS og har 96.000 medlemmer som jobber i offentlig tjenesteyting. Medlemmenes oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester.