Skatteetatens Landsforbund (SkL)

Vi kan Skatteetaten! Skatteetatens Landsforbund (SkL) er en selvstendig organisasjon i Delta. SkL er til stede på alle nivå i Skatteetaten hvor beslutningene tas og har medlemmer i alle stillingsgrupper.

Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Telefon: 21 01 36 98
Besøksadresse: Lakkegata 23, 3. etasje, 0187 Oslo.
E-postadresse: post@skl.no

Mer informasjon finner du på https://www.skl.no/

Kontakt Plasstillitsvalgte

Sekretariat

Ivar Sømhovd
Leder

Trude Håland Garnes
Nestleder

Danica Milosevic
Kontorleder

Jeanette Karlsen
Administrasjons- og kommunikasjonsmedarbeider

Jens Christian Batt
Seniorrådgiver

Jeanette Cappelen Solvang
Rådgiver

Mona B. Kristoffersen
Rådgiver

Sentralstyret

Ivar Sømhovd
Leder

Trude Håland Garnes
Nestleder

Britt Elin Jaabæk
Sentralstyremedlem

Kjell Reidar Søiland
Sentralstyremedlem

Mona B. Kristoffersen
Sentralstyremedlem

Roar Lyby
Sentralstyremedlem

Jeanette Cappelen Solvang
Sentralstyremedlem

Svein Cato Samuelsen Wian
Sentralstyremedlem

Renate Hauffen
Sentralstyremedlem

Ingrid Kristine Lindquist
1. vara