Divisjon Innkreving

Fra venstre: Edel Strand, Hege Sømhovd og Tove Bakken
Fra venstre: Edel Strand, Hege Sømhovd og Tove Bakken

Vi jobber for en helhetlig landsdekkende divisjon innkreving og en god arbeidshverdag. Vi er en divisjon med stor geografisk spredning og trenger din kompetanse og ditt bidrag for å fange opp alt som rører seg.

Avdelinger:

Regnskap, Skatt, Avgift, Bidrag og tilbakebetaling, Oppdrag og Utvikling. 

Vi jobber for:

  • At du skal ha et godt arbeidsmiljø og trives på jobb
  • Profesjonell veiledning og støtte ved behov når du trenger det
  • Lønnsutvikling for deg som er medlem i SkL
  • Rask og riktig informasjon ut til deg
  • Å sikre dine rettigheter og trygghet ved omstilling
  • Et godt samarbeid på tvers av divisjonene
  • Medbestemmelse på de riktige arenaene

Ta gjerne kontakt med oss, vi er der for dere.

Du kan også da direkte kontakt med hovedtillitsvalgt eller vara hovedtillitsvalgt i Delta Appen. Her kan du stille generelle spørsmål. Husk at henvendelser som inneholder personlig opplysninger ikke skal gjøres her.

Divisjon innkreving

Hovedtillitsvalgte med varaer

Hege Sømhovd
Hovedtillitsvalgt innkreving

Avdelingstillitsvalgte med varaer

Linda Acay
Avdelingstillitsvalgt Oppdrag

Bodil Tallakstad Riis
Avdelingstillitsvalgt SKO

Cathrine Larsen
2. vara Oppdrag

Inger Guro Bendiksen
Avdelingstillitsvalgt Skatt og Avgift

Monica Hauge Stiansen
2. vara Bidrag og Tilbakebetaling

Karoline Bjarkøy
Avdelingstillitsvalgt Bidrag

Kim V. S. Johansen
1. vara Bidrag

Rune Lavergren
Avdelingstillitsvalgt Skatt

Vidar Larsen Risdal
1. vara Regnskap