Administrative Tjenester

Ta gjerne kontakt med SkL-tillitsvalgte Cecilie Thommesen og Trine Nicolaysen.
Ta gjerne kontakt med SkL-tillitsvalgte Cecilie Thommesen og Trine Nicolaysen.

Vi jobber i en landsdekkende enhet, vi skal tenke helhet og aktivt bidra til en god arbeidshverdag for våre medlemmer. Vi er en divisjon med stor geografisk spredning og trenger din kompetanse og ditt bidrag for å fange opp alt som rører seg.

Avdelinger:

Dokumentforvaltning, Eiendom, Lønn, Økonomi og Stab

Vi jobber for:

  • At du skal ha et godt arbeidsmiljø og trives på jobb
  • Profesjonell veiledning og støtte ved behov når du trenger det
  • Lønnsutvikling for deg som er medlem i SkL
  • Rask og riktig informasjon ut til deg
  • Å sikre dine rettigheter og trygghet ved omstilling
  • Et godt samarbeid på tvers av divisjonene
  • Medbestemmelse på de riktige arenaene

Ta gjerne kontakt med oss, vi er der for dere. 

Du kan også ta direkte kontakt med hovedtillitsvalgte eller vara hovedtillitsvalgt i Delta Appen. Her kan du stille spørsmål. Husk at henvendelser som inneholder personlige opplysninger ikke skal gjøres her.

 

Administrative Tjenester

Hovedtillitsvalgt og vara i Administrativetjenester

Cecilie Thommesen
Hovedtillitsvalgt

Trine Nicolaisen
Vara hovedtillitsvalgt