Divisjon brukerdialog

Ta gjerne kontakt med SkL-tillitsvalgte Anne Marie Bakke, Ronny Rydningen      Marianne Spangberg eller noen av de andre tillitsvalgte i divisjon brukerdialog.
Ta gjerne kontakt med SkL-tillitsvalgte Anne Marie Bakke, Ronny Rydningen Marianne Spangberg eller noen av de andre tillitsvalgte i divisjon brukerdialog.

Vi jobber for en helhetlig landsdekkende divisjon brukerdialog og en god arbeidshverdag. Vi er en divisjon med stor geografisk spredning og trenger din kompetanse og ditt bidrag for å fange opp alt som rører seg.

Avdelinger:

Brukerkontakt, Innland, Utland og forbedring

Vi jobber for:

 • At du skal ha et godt arbeidsmiljø og trives på jobb
 • Profesjonell veiledning og støtte ved behov når du trenger det
 • Lønnsutvikling for deg som er medlem i SkL
 • Rask og riktig informasjon ut til deg
 • Å sikre dine rettigheter og trygghet ved omstilling
 • Et godt samarbeid på tvers av divisjonene
 • Medbestemmelse på de riktige arenaene

Ta gjerne kontakt med oss, vi er der for dere.

Du kan også da direkte kontakt med hovedtillitsvalgt eller vara hovedtillitsvalgt i Delta Appen. Her kan du stille generelle spørsmål. Husk at henvendelser som inneholder personlig opplysninger ikke skal gjøres her.

Divisjonen Brukerdialog

Hovedtillitsvalgte med varaer

Marianne Spangberg
Hovedtillitsvalgt for SkL i divisjon brukerdialog

Veronica Mollan
1.vara hovedtillitsvalgt

Anne Marie Bakke
2. vara hovedtillitsvalgt

Avdelingstillitsvalgte med varaer

Tove Jacobsen
Avdelingstillitsvalgt Innland

Tone Vigdis Jahrmann
Varaavdelingstillitsvalgt: Innland

Ingrid Kristine Lindquist
Avdelingstillitsvalgt: Brukerkontakt

Uyen Rødland
Varaavdelingstillitsvalgt Brukerkontakt

Britt Arntzen
Avdelingstillitsvalgt: Utland

Roar Lyby
Avdelingstillitsvalgt: Forbedring