Divisjon brukerdialog

Fra venste: Anne Marie Bakke, Veronica Mollan og Marianne Spangberg
Fra venste: Anne Marie Bakke, Veronica Mollan og Marianne Spangberg

Vi jobber for en helhetlig landsdekkende divisjon brukerdialog og en god arbeidshverdag. Vi er en divisjon med stor geografisk spredning og trenger din kompetanse og ditt bidrag for å fange opp alt som rører seg.

Avdelinger:

Brukerkontakt, Innland, Utland og forbedring

Vi jobber for:

  • At du skal ha et godt arbeidsmiljø og trives på jobb
  • Profesjonell veiledning og støtte ved behov når du trenger det
  • Lønnsutvikling for deg som er medlem i SkL
  • Rask og riktig informasjon ut til deg
  • Å sikre dine rettigheter og trygghet ved omstilling
  • Et godt samarbeid på tvers av divisjonene
  • Medbestemmelse på de riktige arenaene

Ta gjerne kontakt med oss, vi er der for dere.

Du kan også da direkte kontakt med hovedtillitsvalgt eller vara hovedtillitsvalgt i Delta Appen. Her kan du stille generelle spørsmål. Husk at henvendelser som inneholder personlig opplysninger ikke skal gjøres her.

Divisjonen Brukerdialog

Hovedtillitsvalgte med varaer

Marianne Spangberg
Hovedtillitsvalgt for SkL i divisjon brukerdialog

Veronica Mollan
1.vara hovedtillitsvalgt

Anne Marie Bakke
2. vara hovedtillitsvalgt

Avdelingstillitsvalgte med varaer

Tove Jacobsen
Avdelingstillitsvalgt Innland

Tone Wigdis Jahrmann
Varaavdelingstillitsvalgt: Innland

Ingrid Kristine Lindquist
Avdelingstillitsvalgt: Brukerkontakt

Uyen Rødland
Varaavdelingstillitsvalgt Brukerkontakt

Britt Arntzen
Avdelingstillitsvalgt: Utland

Roar Lyby
Avdelingstillitsvalgt: Forbedring