Divisjon Innsats

Vi jobber for en helhetlig landsdekkende divisjon Innsats og en god arbeidshverdag. Vi er en divisjon med stor geografisk spredning og trenger din kompetanse og ditt bidrag for å fange opp alt som rører seg. For å lykkes trenger vi dialog og innspill fra deg og din avdeling.

Avdelinger:

Storbedrift, Skattekriminalitet, Fokusområder og Innsikt.

Vi jobber for:

  • At du skal ha et godt arbeidsmiljø og trives på jobb
  • Profesjonell veiledning og støtte ved behov når du trenger det
  • Lønnsutvikling for deg som er medlem i SkL
  • Rask og riktig informasjon ut til deg
  • Å sikre dine rettigheter og trygghet ved omstilling
  • Et godt samarbeid på tvers av divisjonene
  • Medbestemmelse på de riktige arenaene

Ta gjerne kontakt med oss, vi er der for dere.

Du kan også da direkte kontakt med hovedtillitsvalgt eller vara hovedtillitsvalgt i Delta Appen. Her kan du stille generelle spørsmål. Husk at henvendelser som inneholder personlig opplysninger ikke skal gjøres her.