Divisjon Innsats

Vi jobber for en helhetlig landsdekkende divisjon Innsats og en god arbeidshverdag. Vi er en divisjon med stor geografisk spredning og trenger din kompetanse og ditt bidrag for å fange opp alt som rører seg. For å lykkes trenger vi dialog og innspill fra deg og din avdeling.

Avdelinger:

Storbedrift, Skattekriminalitet, Fokusområder og Innsikt.

Vi jobber for:

  • At du skal ha et godt arbeidsmiljø og trives på jobb
  • Profesjonell veiledning og støtte ved behov når du trenger det
  • Lønnsutvikling for deg som er medlem i SkL
  • Rask og riktig informasjon ut til deg
  • Å sikre dine rettigheter og trygghet ved omstilling
  • Et godt samarbeid på tvers av divisjonene
  • Medbestemmelse på de riktige arenaene

Ta gjerne kontakt med oss, vi er der for dere.

Du kan også da direkte kontakt med hovedtillitsvalgt eller vara hovedtillitsvalgt i Delta Appen. Her kan du stille generelle spørsmål. Husk at henvendelser som inneholder personlig opplysninger ikke skal gjøres her.

Divisjon innsats

Hovedtillitsvalgte med varaer

Susan Stensrud
Hovedtillitsvalgt

Ping Dai
2. vara

Avdelingstillitsvalgte med varaer

Camilla Steen
Avdelingstillitsvalgt Storbedrift

Elin Birgitte Olsen
Avdelingstillitsvalgt Innsikt

Siv L. Godø
Avdelingstillitsvalgt Fokusområder

Thomas L. Risan
Avdelingstilllitsvalgt Skattekrim