Divisjon Informasjonsforvaltning

Vi jobber for en helhetlig landsdekkende divisjon informasjonsforvaltning og en god arbeidshverdag. Vi er en divisjon med stor geografisk spredning og trenger din kompetanse og ditt bidrag for å fange opp alt som rører seg. Ta gjerne kontakt med våre hovedtillitsvalgte May Britt Våg Prestøy, Tormod Værvågen og Lars Erik Klausen.

Avdelinger:

Innhenting, Folkeregister og Distribusjon. 

Vi jobber for:

  • At du skal ha et godt arbeidsmiljø og trives på jobb
  • Profesjonell veiledning og støtte ved behov når du trenger det
  • Lønnsutvikling for deg som er medlem i SkL
  • Rask og riktig informasjon ut til deg
  • Å sikre dine rettigheter og trygghet ved omstilling
  • Et godt samarbeid på tvers av divisjonene
  • Medbestemmelse på de riktige arenaene

Ta gjerne kontakt med oss, vi er der for dere.

Du kan også da direkte kontakt med hovedtillitsvalgt eller vara hovedtillitsvalgt i Delta Appen. Her kan du stille generelle spørsmål. Husk at henvendelser som inneholder personlig opplysninger ikke skal gjøres her.

Divisjon informasjonsforvaltning

Hovedtillitsvalgte med varaer

May Britt Våg Prestøy
Hovedtillitsvalgt

Tormod Værvågen
1. vara

Lars Erik Klausen
2. vara