Siste nytt om lønnsoppgjøret 2023

{{article.displayName}}

Lønnsoppgjøret 2023

Lønnsoppgjøret 2023 er et mellomoppgjør. Det betyr at det er forhandlinger om lønnstillegg. Her kan du følge med på datoer og resultater.

Tariffkalender: Viktige datoer i lønnsoppgjøret 2023

  • Tariffkalenderen blir oppdatert fortløpende.

Klikk og finn datoene for ditt lønnsoppgjør

_________________________________________

KS (kommunene unntatt Oslo)

Forhandlingsstart 27. april: 
Delta krever ekstra lønnsløft i kommunene

Forhandlingene avsluttet 29. april: 
Godt oppgjør for kommuneansatte - les om resultatet

_________________________________________

Spekter

Innledende sentrale A-forhandlinger

Forhandlingsdato: 24. april - se resultatet her

Lokale virksomhetsvise forhandlinger (B-delsforhandlinger) i områdene 1-9 og 12

Frister:

  • Overenskomstområde 1-5, 7-9 og 12: 16. mai kl. 16.00
  • Overenskomstområde 6 NRK:  27. april kl. 16.00

_________________________________________

Spekter område 10,11 og 13 - helseforetak og sykehus med driftsavtale

Sentrale A2- og evt. lokale B-dels-forhandlinger

Forhandlingsdato A2-forhandlinger: 31. mai  (flyttet fra 7. juni)

_________________________________________

Staten

Forhandlingsstart: 27. april
Lønningene må øke mer enn prisene

Forhandlinger avsluttet: 28. april
Enighet i staten: Historisk høyt sentralt tillegg

_________________________________________

Oslo kommune

Forhandlingsstart 27. april:
Krever ekstra lønnsløft for ansatte i Oslo kommune

Forhandlingene avsluttet 30. april:
Enighet i oppgjøret i Oslo kommune

_________________________________________

Samfunnsbedriftene 

Bedriftsavtalen

Forhandlingsdato: 9.-10. mai - Se resultatet

Energiavtale 1 (Samfunnsbedriftene)

Forhandlingsdato: 30.-31. mai - Se resultatet

_________________________________________

KA 

KA - Den norske kirken:

Forhandlingsdato: 15. juni - Se resultatet

KA - organisasjonsmedlemmer:

Forhandlingsdato: 4. september - Lønnsoppgjer 2023: Organisasjonsavtalen i kyrkja er ferdig forhandla

_________________________________________

NHO

Frontfaget

_________________________________________

Virke

8. mai: Einigheit mellom YS og Virke i årets mellomoppgjer for kinoer og boligbyggelag

19. juni: Godt resultat er for Deltas medlemmer i Virke HUK-området

_________________________________________

PBL

12. juni: - Eit godt resultat for Deltas medlemmer i PBL-barnehagane

_________________________________________

FUS-barnehagene

29. juni: Godt resultat for Deltas medlemmer i FUS-barnehagene

_________________________________________

ASVL

10 mai: Godt resultat for Deltas medlemmer i vekst og attføringsbedrifter